Yunan mitolojisine göre Uranüs adını nasıl aldı?

Yunan mitolojisine göre Uranüs adını nasıl aldı?

Uranüs veya Ouranus’un asıl çevirisi, daha çok Gök Baba olarak bilinir. Yunan mitolojisinde dünya, üzerinde bir kubbe bulunan bir düzlük olarak tasvir edilmiştir. Kubbenin pirinçten yapılmış olduğu ve yıldızların da çıkıntılar olduğu düşünülüyordu.

Uranüs kimdir?

Uranüs, bir zamanlar evrenin hükümdarı olarak biliniyordu. Geleneksel Yunan mitolojisinde, zamanın başlangıcından beri var olduğu anlamına gelecek şekilde ilkel olarak nitelendirildi. Yunan mitolojisinin sonraki yıllarında bazı yazarlar Uranüs’ün bir anne ve babadan doğduğunu açıklamaya başladılar. Yunan mitolojisi döneminin sonlarına doğru tüm yazılar onun aynı anneye sahip olduğunu göstermesine rağmen Uranüs’ün farklı bir babadan doğduğu bile düşünülüyordu.

Yunan mitolojisi döneminin ilk yıllarında Uranüs’e basitçe Gaia’nın babasız çocukları olarak atıfta bulunuluyordu. Yeryüzünün veya Toprak Ana’nın kişileşmesi olarak kabul edilen Gaia, Uranüs’ü ve yanında evreni de kendisine eşit yaratmıştı. Bu yazılar esasen hem Gaia hem de Uranüs’ün birlikte tüm evreni yöneten ilkel bir çift olduğunu resmederdi.

Uranüs’ün babası kimdir?

Uranüs’ün babası mitolojide bir noktada Akmon, ancak daha sonra Aether olarak anıldı. Antik Yunan mitolojisinde Aether, ilkel bir ışık tanrısı ve göklerin parlak mavi etheri olarak biliniyordu.

Bu baba figürü üç havadan biri olarak biliniyordu: üst hava, orta hava ve alt hava olarak adlandırılan parlak mavi hava. Üst havanın, göğün kubbesi ile yeryüzünü saran orta hava arasındaki boşluğu doldurduğu düşünülürdü. Bu mantıksal olarak Aether’in Uranüs’ün babası olabileceği anlamına gelebilir.

Uranüs’ün çocukları kimdi?

Uranüs ve annesi Gaia’nın on sekiz çocuğu vardı; ancak Uranüs baba olmaktan memnun değildi. Uranüs’ün çocukları, üç Cyclopes ve üç Hecatoncheires olmak üzere 12 Titan’dan oluşuyordu.

Uranüs tehdit altında hissediyor

Gökyüzünün ve evrenin hükümdarı, soyundan birinin potansiyel olarak tahttaki yerini alabileceği düşüncesinden hoşlanmadı. Uranüs kendini korumak için çocuklarını kilitlemeye ve saklamaya çalıştı. Bu, Gaia’nın neden olduğu acı nedeniyle onun düşüşü olacaktı.

Bir süre sonra Gaia artık acıya dayanamadı ve Uranüs’ten tamamen kurtulmak için bir silah ve bir plan yarattı. Bir orak yaptı ve oğullarından birini Uranüs’ü pusuya düşürmeye ikna etti. Kronus olarak da bilinen Cronus, on iki Titan’dan biriydi ve Uranüs Gaia ile yatmaya geldiğinde saklandı. Uranüs Gaia ile yatarken, Kronus gök tanrısına saldırdı ve onu hadım etti.

Uranüs’ün hadım edilmesinden sonra cinsel organları denize atıldı. Gaia, bu olaydan sonra daha birçok çocuğa sahip oldu.

Uranüs Yunan tanrılarının atasıdır

Uranüs, hemen hemen tüm Yunan tanrılarının ve mitolojik varlıkların atalarından biri olarak kabul edildi. Uranüs, çocukları Titanların kendisine karşı yaptıkları yanlışlardan dolayı cezalandırılacağını kehanet etti.

Bu kehanet, Yunan tanrılarının kralı Zeus’un beş kardeşi Yunan mitolojisinde işkence zindanı olan Tartarus çukuruna göndermesi üzerine meyvesini verdi.

Uranüs gezegeni adını nasıl aldı?

Eski Yunanlılar, gezgin yıldız olarak adlandırdıkları yalnızca beş gezegeni biliyorlardı. 1781’de ilk gezegen bir teleskop kullanılarak keşfedildi. Bu yeni bulunan gezegenin bir isme ihtiyacı vardı; bu nedenle Uranüs olarak adlandırıldı. Uranüs, adını Roma tarihinden aldığı diğer gezegenlerden ziyade Yunanca anlamından türeyen tek gezegendir.

Yazar: Madeleine

Kaynak:Theoi

Çeviren: Görkem Altun

Düzenleyen: Elif Naz Yıldız

Leave a comment