Dünya’nın farklı yerlerindeki insanların farklı kişiliklere sahip olduğu algısı çok yaygın bir durumda; insanlara bir ülkeden bahsettiğinizde genellikle size kafalarında sahip oldukları önyargılarla oluşturdukları tipik vatandaş profilini anlatabilirler. Bunların çoğu basit bir ön yargıdan ibaret olsa da belli kişisel özelliklerin ortalamaları arasında gerçek farklar gözlemlendi. Doğa İnsan Davranışı üzerine bir yazı, bu çeşitliliğin yerel iklim koşullarıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor ve küresel ısınmanın bağlantısı hakkında spekülasyonlarda bulunuyor.

Kolombiya Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi’nin öncülüğündeki bir ekip “İnsanlar sürekli olarak ortam sıcaklığına maruz kalır ve ona tepki verir.” diye yazdı. “Sıcaklıklar Dünya’nın çeşitli yerlerinde gözle görülür bir şekilde değiştiği için sıcaklıkların kişisel özelliklerin en temel yönlerini kişisel özelliklerin altında yatan alışılagelmiş davranışları etkileyerek şekillendirdiği düşünülebilir.”

Bu fikir yeni değil. Kuzey enlemlerin kültürlerinin sözde üstünlüklerine bağlı ama ırkçılıktan uzaklaşma çabasında olan entelektüelleri, arzu edilen bazı özellikleri soğuk hava koşullarına atfediyor. Örnek olarak yağmurlu havalar, güneşli havaların baştan çıkarıcılığına kıyasla kişileri kendileriyle muhakeme kurabilmeye ve düşünsel uğraşılara teşvik ediyor.

Ancak birkaçı, özellikle de araştırmacıların- 5587 Çinli üniversite öğrencisinin kişilik testlerine verdikleri yanıtları kullanarak- yaptığı ölçekte, bu fikri test etmeye zahmet etti. Cevap verenler Beş Büyük kişilik özelliği- kabul edilebilirlik, duygusal tutarlılık, farkındalık, dışa dönüklük ve tecrübelere açık olmak- olarak da tanımlanan özellikler üzerinden incelendi. Yazarlar, daha iyi bir iklimde büyümenin insanları dünyayı keşfetmeye, dışa dönüklüğe ve yeni tecrübelere açık olmaya teşvik edeceğini varsayıyordu. Buna ek olarak dışarı çıkıp yeni insanlarla tanışmanın ayrıca kabul edilebilirliği artıracağını, sürekli olarak güzel bir iklimde yaşamanın duygusal tutarlılık sağlayacağını düşünüyorlardı.

Ilık havaların Beş Büyük kişilik özelliğinin her birinde daha yüksek skorlarla ilişkilendirildiği sonuçlar beklentilerle de örtüşüyordu.

Bunun üzerine araştırma ABD’de posta kodu seviyesine genişletilerek 1,6 milyon katılımcıyla tekrarlandı. Bu sefer çalışmada katılımcıların çocukluklarını en uzun süre geçirdikleri yerler kullanıldı. Çinli öğrencilerle yapılan çalışmada ise sadece bütün çocukluklarını ebeveynlerin memleketlerinde geçiren katılımcılarla çalışılmıştı.

Amerika’da yapılan çalışma sonucu nem ve rüzgâr gibi çeşitli iklim koşulları ile kişilik özellikleri arasında kayda değer bir ilişki kurulamadı. Yine de Çin’de olduğu gibi ortalama sıcaklık sonuca etki etti. Bir şehrin günlük maksimum sıcaklıklarının ortalaması 22 ºC’e (72 ºF) yaklaştıkça vatandaşlarının 5 ölçekte de skorları yükseldi. Ancak, bu etkinin boyutu ABD’de Çin’de olduğundan çok daha küçüktü ve bazı ölçeklerde istatistiksel öneme kıl payıyla ulaşabildi.

Bu çalışmalarda bazıları önem belirten başka değişkenler de test edildi. En çok göze çarpanı, grip salgınlarına yakalanmaya yatkın şehirlerin sakinlerinin test sonuçlarının Beş Büyük faktörün tamamı için düşük oluşu. Bu bize evrensel bir grip aşısının insanların kişiliklerini küresel ısınma kadar etkileyebileceğini göstermekte.

 

Yazar: Stephen Luntz

Çevirmen: Çağdaş Yardımcı

Kaynak: http://www.iflscience.com/brain/does-the-local-climate-influence-your-personality/