Yeni BM Kadın Birimi girişimi cinsiyet eşitliğini desteklemek için peri masallarını tekrardan yaratacak

Yeni BM Kadın Birimi girişimi cinsiyet eşitliğini desteklemek için peri masallarını tekrardan yaratacak

BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi, Uyuyan Değil Uyanık: Yeni nesil için peri masallarını tekrardan yaratma adlı yeni yaratıcı yazım girişimini başlattı. Bu girişim; toplumun, kadınların ve kız çocuklarının rolleri, insan potansiyeli ve hakları üzerindeki düşüncelerini değiştirebilme amacı güden diyaloğu desteklemektedir.

Girişimde, cinsiyet eşitliği ve feminizm konularındaki kültürel mücadele çerçevesinde peri masallarının rolü incelenecek. Bu amaçla, kadınların ve kız çocuklarının rollerine karşı değişen tutumları öne çıkaran “unutulan” anlatılar, yeni peri masalları koleksiyonunda yer alacak. Bu hikayeler; kadınlara, cinsiyet eşitliğine ve feminizme karşı değişen tutumlar konusunda genç nesli bilgilendirecek. Çünkü çocukların dinleyerek büyüdükleri hikayelerin, onların yetişkin kimlikleri üzerinde büyük önemi olduğu biliniyor.

Cinsiyet önyargılarını değiştirmede peri masallarının rolü

Masallar ve tarihi karakterler; sözlü, resimli ya da yazılı gelenekle aktarılan, her toplumun kültürel mirasının parçalarıdır. Folklor unsurlarını, kök değerlerini ve cinsiyet normları dahil normları aktarmada büyük bir rol oynarlar. Çocuklar için masallar, onların sosyalleşme süreçlerinde kocaman bir kısmı kaplar. Masallar; çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını uyarır ve karakterlerle kendilerini özdeşleştirmelerini sağlar. Masallar, çocukların gerçeklikten kısa süre de olsa uzaklaşmalarını sağlarken aynı zamanda onların büyüyüp kişiliklerini geliştirmelerinde eğitici güçlere sahiptirler.

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı’nın 25. yıldönümü dolayısıyla ve Nesiller Boyu Eşitlik Forumu doğrultusunda bu girişimin, 2021 yılında gerçekleşecek olan her nesilden ve her disiplinden kadın aktivistleri bir araya getiren bir buluşma olması bekleniyor. Kimseyi arkada bırakmadan, kadınların haklarına yönelik yenilenmiş bir ivme yaratıp süreci hızlandırmak bu girişimin amacı olacaktır. BM Kadın Birimi, pozitif değişim sağlama ve cinsiyet eşitliğini destekleme amacıyla hedefi genç okuyucular ve vatandaşlar olan modern peri masalları koleksiyonu çıkaracak.

BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Alia El-Yassir şöyle söylüyor: “Dünya hızla değişmekte. COVID-19 pandemisi insanları fiziksel olarak aralarını açmaya zorlarken aynı zamanda onların tarih, edebiyat ve sosyal etkileşimlerle birbirine bağlı olduğunu gösteriyor ki bunlar da insanlığın ortak değerlerine dayanıyor. COVID-19’un tüm kötü sonuçlarına rağmen aynı zamanda cinsiyet eşitliğini ve insan haklarını herkes için gerçekliğe dönüştürmeyi dile getirmek hatta bu yönde eylem sergilemek için önümüzde güzel bir fırsat var.”

Peri masalları koleksiyonuna giden yol

2020 yılının Eylül ayında, BM Kadın Birimi en yakın atölyede, bilindik peri masallarını tekrardan yaratmaları için bölgedeki feminist yazarları biraraya getirdi. Bu tekrar yaratılmış Uyuyan değil Uyanık peri masallarını öne sürebilmek için projede şunlar yapılacaktır:

  • Uyuyan Değil Uyanık hikayeler üretmeleri için feminist yazarlar desteklenecek;
  • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti bitirmek için düzenlenen 16 Günlük Aktivizm kampanyası (Kasım 2020) sırasında çocuklar, eğitimciler ve aileler için ilk 5 “Uyuyan Değil Uyanık” hikâye, ilgili kampanyalar ve kaynaklar yayımlanacak;
  • Çocuklar, eğitimciler ve aileler için 2021 Uluslararası Kadınlar Günü’nde (Mart 2021), Uyuyan Değil Uyanık projesindeki 25 hikâyeden oluşan tüm koleksiyon, ilgili kampanyalar ve kaynaklar yayımlanacak;
  • Feminist hikaye kitaplarından e-kütüphane oluşturulacak ve ortaklarla paylaşılacaktır.

Çeviri: Emel Nurşah Gedik

Düzenleyen: Ecem Küçükdere

Kaynak: UNWomen

Leave a comment