Vatikan, Roma Katoliklerine kürtajla alınan cenin dokusu üzerinde araştırılan aşıyı olmanın “ahlaken kabul edilebileceğini” duyurdu.

Vatikan, pazartesi günü, Amerikalı bazı kilise adamlarının kürtaj ceninlerinden alınan hücreler üzerinde araştırılan koronavirüs aşısının kullanımın ahlak dışı olduğuna dair yönlendirmesi sonrası, aşıyı olmanın ahlaken kabul edilebilir olduğunu duyurdu.

Vatikan’da dogmatik Ortodoksluğun bekçiliğini yapan ’Mezhep İnanç Cemaati’ geçtiğimiz aylarda birçok rehberlik isteği aldıklarını söyledi. Mezhep ofisi, piskoposların, Katolik grupların ve uzmanların konu hakkında “çeşitli ve bazen çelişkili beyanlar” sunduklarına dikkat çekti.

Bekçi ofisin ifadesi, kürtaj yapılan ceninlerden elde edilen hücrelerden üretilen aşılar hakkında geçtiğimiz yıllarda yapılan Vatikan beyanlarından hareketle, halka açıklanmasını emreden Papa Francis tarafından incelendi.

Katolik Kilisesi’nin eğitimi kürtajın büyük bir günah olduğunu söylüyor.

Vatikan, “etik olarak kusursuz” aşılara halkın ulaşımı olmadığı için, araştırma ve üretme aşamasında “kürtajla alınan ceninleri kullanan koronavirüs aşılarını olmayı ahlaken kabul edilebilir olduğu” sonucuna vardı. Ama bu tarz aşıların “caiz” kullanımının “kürtajla alınan ceninlerden alınan hücrelerin kullanımına dair ahlaki bir onayın olmadığının ve olmaması gerektiğinin” altını çiziyor.

Vatikan, bazı ülkelerde çoktan insanlara veren ya da verilmesi planlanan hiçbir koronavirüs aşısının ismini belirtmedi.

Vatikan açıklamalarında, ahlaki ikilem oluşturmayan aşıları bulmanın her zaman mümkün olmadığını açıkladı. “Etik problemleri olmayan aşıların doktorlar ve hastalar için ulaşılabilir olmadığı” ya da özel depolama veya taşıma koşullarının aşıların dağıtımını zorlaştırdığı ülkelerdeki şartlara atıfta bulundu.

Vatikan’ın açıklamasının etkileri, geçen haftaki Amerikan Katolik Piskoposlar Konferansı’nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada görülebiliyordu. “Şu anki salgının ciddiyeti ve alternatif aşıların bulunmaması nedeniyle” Amerika’da dağıtılan aşıları olmanın “ahlaken tehlikeli hücrelerle ilişkileri olmasına rağmen” kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Amerikan piskoposlar konferansı yetkilileri, koronavirüse karşı aşı olmanın “toplumumuzun diğer üyelerine karşı bir hayır olarak anlaşılması gerektiğini” söyledi.

Biri Teksas’ta, biri Kaliforniya’da bulunan iki Amerikan piskopos haftalar önce kürtajla alınan ceninlerin dokularını kullanan aşıları ahlak dışı üretildiğine dair kınadı. Piskoposlardan bir tanesi, böyle bir aşıyı olmayı reddettiğini söyledi ve halktaki Katolikleri de onu takip etmeleri için teşvik etti.

Vatikan, dindar Katoliklere koronavirüs aşısını almalarının kilisenin ahlaki eğitimine karşı gelmeyeceğine dair güvence verirken “sağlık görevlilerinin, vatandaşlara yapılacak olan aşıyı seçmelerine izin vermediğini” belirtti. Vatikan, belirtilen durumlarda, kürtajla alınan cenin hücrelerini kullanan aşıları olmanın ahlaken kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Vatikan ayrıca, piyasaya sürülen ya da kullanılması beklenen koronavirüs aşılarının “geçtiğimiz yüzyılda gerçekleşen iki kürtajla elde edilen dokudan alınan” hücre dizileri kullandığını söyledi.

Vatikan, koronavirüse karşı Francis’in aşı olup olmayacağı ya da ne zaman olacağına dair bir şey söylemedi. 84 yaşındaki papanın mart başlarında Irak’a planlanan bir haccı var ve yurt dışı gezisinden önce papanın ve yardımcılarının aşı olması büyük ölçüde bekleniyor.

Roma Katolik Kilisesi’nin dogmatik Ortodoksluk ofisi, “aşı, kural olarak, ahlaki bir sorumluluk değildir” ve gönüllü olmalıdır, dedi. Etik bir görüşle bakıldığında, “aşının ahlakı, sadece insanın kendi sağlığını koruma vazifesine bağlı değil, aynı zamanda herkesin iyiliğini de izleme vazifesine bağlı olduğunu” söyledi.

Cemaat ayrıca, vicdani sebeplerden dolayı kürtajla alınan ceninlerden üretilen aşıları olmamayı tercih edenlere de “uygun davranışlar ve önleyici faaliyetlerde bulunarak bulaştırma “araçları” olmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini” söyledi.

Vatikan’ın dogmatik ofisi ayrıca, “etik olarak kabul edilebilir” aşıların fakir ülkelere de ulaşılabilir olması ve onlara fazla masraflı olmamasına dair farmasötik endüstrisinin, hükümetin ve uluslararası organizasyonların her halükârda “ahlaki zorunluluklarının” bulunduğunu söyledi.

Yazar: Frances D’emilio

Kaynak: abcNEWS

Çeviren: Selin Alpdoğan

Düzenleyen: Zeynep Özsaraç