Özellikle bu zor geçen yılda, ilkokul öğrencilerinin öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için öğrencilere anlaşılır geri bildirim sağlanması çok önemlidir.

Eğitimciler uzaktan ve sosyal mesafeli eğitimin karmaşıklıklarını yönetmekle uğraştıkları için çoğu zaman söz, anında teknolojiye ve pedagojiye döner. Hepimizin, bağlama stratejilerinin etkisini arttıran çevrimiçi araçların- bunlar günlük eğitim için çok önemlidir- kavranması için mücadele veriyor olması mantıklıdır ancak geri bildirimin önemi hakkındaki konuşmalar çoğunlukla bu karışıklık içinde kaybolur.

Çoğumuzun, özellikle öğrencilerimizden fiziksel olarak ayrı olduğumuz zaman sürekli, tutarlı ve anlamlı geri bildirimleri eğitime dâhil etmesi gerekir. Ortamdan bağımsız olarak; öğrencilerimizle ne öğrenecekleri, yeterlik açısından nerede oldukları ve ilerlemeye nasıl devam edecekleri hakkında tutarlı iletişim kurmak, onlar için başarının anahtarıdır ancak şimdi, bu konuşmaların etkisini yitirmediğinden emin olmak için ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor.

İyi bir geri bildirim nasıl olmalıdır?

Geri bildirim çeşitli şekillerde (yorumlar, yönlendirme, cesaretlendirme, eleştirel bilgi) verilebilir ancak bu yalnızca yerine ulaştığını biliyorsak, öğrencilerimizin hem bizim hem de onların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma konusunda etkiliyse iyidir. İyi bir geri bildirim, öğrencilerimizle konuşmamıza dayanır, onları dinlemeden konuşmaya değil.

İyi bir geri bildirim aynı zamanda anlaşılır ve kısa olmalıdır; etkili olabilmesi için çocuklara nerede oldukları, nereye gittikleri ve öğrenme sonucuna nasıl ulaşacaklarını tahmin etme işi asla çocuklara bırakılmamalıdır. Bu, biz eğitimcilerin öğrencilerin ulaşmasını istediğimiz hedefi ve oraya nasıl ulaşacaklarını net bir şekilde anlamamızı gerektirir.

Örneğin; anaokulu, birinci sınıf ve ikinci sınıftaki ilkokul öğrencileri yazmayı öğrenirken, beklentiler ve geri bildirimler değişir. Bir anaokulu öğrencisine verdiğimiz geri bildirim, birinci sınıf öğrencisine verdiğimiz geri bildirimlerden farklıdır çünkü öğrencilerin ulaşmasını istediğimiz hedefi açıkça kavrayabiliyoruz.

Özellikle ilköğretim düzeyinde iyi geri bildirim oldukça kullanışlıdır ve öğrencilerin anlayacağı bir biçimde sunulması gerekmektedir. Öğrencilerin anladıkları kelimeleri kullanın ve onlara geri bildirimi kolayca kullanabilecekleri şekilde verin. Örneğin, bir öğrenci okumakta zorlanıyorsa onlara okumaları için yazılı geri bildirim sağlamaya devam ediyorken okuyabildiklerinden ve anlayabildiklerinden emin olmak için birkaç adım fazladan atmamız önemlidir.

Geri bildirimi eğitim sürecine dâhil etmek:

Geri bildirimin eğitim sürecinde önemli olabileceğine inanıyorsak öğrencilerin eğitim sürecinde nerede olduklarını ve nereye gitmeye ihtiyaçları olduğunu derinlemesine bilmeliyiz. Öğrencileri olmalarını istediğimiz yere götürmeden önce bu yerin neresi olduğunu belirlemeli ve her bir öğrencinin nerede olduğunu günlük hedefin de ötesinde bilmeliyiz. Bunu bilmek, bize öğrencilerin bilmesini ve yapabilmesini istediğimiz şeyi bildiğimizden emin olmamızı sağlayan ve öğretilmek isteneni pek çok noktada geri bildirimle öğrenciye verebileceğimiz sistematik bir yaklaşım oluşturmamızı sağlar.

Eğitim sürecinde, sistematik bir yaklaşımla zamanında yapılan, gerçek ve tutarlı bir geri bildirim sağlanmalıdır. Öğrenciler, kötü bir not alana kadar bir konuda sorun yaşamalarının onaylanmasını beklemek zorunda kalmamalıdır. Öğrencileri öğrenim sürecinde düzeltip, destekleyip ve yönlendirebilelim diye bu durumun bir işaretini görür görmez onlara da bu işareti göstermeliyiz.

Geri bildirimi zamanında ve tutarlı bir şekilde kullanırsak öğrencilerimizin bir değerlendirmede gösterdikleri performans bizi de onları da şaşırtmaz. Sürekli ve destekleyici geri bildirim, sadece şeffaflık için değil, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme sürecini kendilerinin de sahiplenebilmeleri için nerede olduklarını, neye ihtiyaç duyduklarını ve öğrenme sürecinde nereye gittiklerini bilmelerini sağlamak için çok önemlidir.

Geri bildirim hem oluşuma hem de sonuca ait değerlendirmeleri takiben öğrenme sürecinde önemli bir rol oynar. Öğrencilerin soruları cevaplanmadığında vereceğimiz geri bildirimlerden ziyade, bir şeyin değerinin ne kadar olması gerektiğine dair tartışmaları sık sık duyuyorum. Odak noktamız ve hedefimiz, öğrencilerin eğitim sürecinde ilerlemeye devam etmeleridir ve geri bildirim bu kaldıracı sağlar. Öğrenme, değerlendirmeden değil, sağlanan geribildirimden gelir.

Bir görevin değeri, yalnızca sağlanan geri bildirim kadardır. Öğrencilerimiz için “yeterli” çalışmayı sağlamak ve yine öğrencilerimiz için ilgi çekici aktiviteler oluşturmak için çok çabalıyoruz ancak yapılan çalışma hakkında geri bildirim sağlamayı unutuyoruz. Özellikle çocuklarımız yanımızda değillerken zamanında ve net geri bildirim sağlamanın önemini göz ardı edemeyiz.

Notları daha anlamlı hale getirmek için geri bildirimden yararlanmak:

Burada dürüst olmak zorundayım: Eğitim sisteminde genel olarak notların verimliliği konusunda biraz şüpheciyim. Şöyle ki, notlar bilinçli verilir ve daha incelikli geri bildirimlerle tamamlanırsa ancak o zaman bir amaca hizmet edeceklerini düşünüyorum.

Bir öğrencinin aldığı not, belirli bir konuya yönelik yeterlilik seviyesini herkese (öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler) gösterebilmelidir. Ancak notların öğrencilerin bildiklerini ve yapabileceklerini gerçekten yansıtmasını istiyorsak, geri bildirimden en başından yararlanmalıyız; net, öz ve zamanında geri bildirim, onları bu seviyeye doğru yönlendirmeli ve notun yansıttığı yeterlilik düzeyine geçmek için neleri değiştirmeleri gerektiği konusunda onları uyarmalıdır. Geri bildirimi bu şekilde kullanırsak notlar, oluşuma ve sonuca ait, hatta bütüncül hale gelir. Yol boyunca dâhil edilmiş geri bildirimler olmadan, notlar hiç kimse için gerçekten anlamlı değildir.

Son olarak; öğrencileri, öğrenme sürecinde ilerletmek için itici güç olarak geri bildirimlerden yararlandığımızda, onlarla yaptığımız konuşmalar, dikiz aynası misali değerlendirmelerden sonraki adımlar için ileriye yönelik etkili planlara dönüşür. Dikkatimizi ve öğrencilerimizin dikkatini bir şeyin kaç noktada değeri olduğundan, hataları kalıcı bir şekilde nasıl düzeltip ileriye doğru bir yol çizeceğimize yöneltiriz. Geri bildirimlerden yararlandığımızda konuşmalarımız “Bunu çevrimiçi yapmanın en harika yolu nedir?”den “Hangi görev veya çalışma bu geri bildirimi en iyi şekilde sağlamama izin verir?”e dönüşür.

Yazar: Joe Mullikin

Kaynak: Edutopia

Çeviren: Emre Arvas

Düzenleyen: Zeynep Sena Sökmen