Nazileri zekâsı ile alt eden sanatçılar

Savaş dönemi sanatçılarını düşündüğümüzde, aklımıza ilk olarak devlet tarafından görevlendirilmiş sanatçılar veya propaganda kampanyalarının yaratıcıları gelir. Peki ya çatışmanın sona ermesinde önemli katkıla...