Etiket: Christiane Nord

Christiane Nord’un ‘işlev ve sadakat’ anlayışı

Christiane Nord’un ‘işlev ve sadakat’ anlayışı

Giriş 1970’lerde ve 1980’lerde çeviriye yönelik işlevselci yaklaşımların ortaya çıkışı, Munday (2001: 72)’in belirttiği ‘çeviri kaymasının değişmeyen dil bilimsel tipolojileri’nin Catford (1965: 73)’ın ifade ettiği ‘kaynak ve hedef metin arasındaki çeviri sürecinde biçimsel uyumu terk etme’ anlayışına evrilmesi ve hedef metnin tüm işlevlerini dikkate almak epey yenilikçi bir boyuttur. Ancak bu yaklaşımlar çeşitli sebeplerle eleştirilmiştir. […]

Devamını oku