Solaklık bir dezavantaj olmaktan çok uzak.

 

Tarihsel olarak solak bireyler sağlaklara nazaran  arka planda bırakılmaya alışıktı. Nispeten yakın zamana kadar solak olmak, bazen anormallik veya zayıflık göstergesi olarak görülmekteydi. Mühim birçok olumsuz etkisine rağmen solak çocuklar küçük yaşta sağ elleriyle yazı yazmaya zorlanmaktaydı.

Tabi ki, bugün solak olmanın bir problem teşkil etmediğini biliyoruz. Toledo Üniversitesi psikolog doktor Stephen Christman’ın yakın zamanda Scientific American’da yaptığı açıklamaya göre solaklığın, psikolojik veya fiziksel açıdan dezavantaj sağladığını gösteren neredeyse hiç kanıt yok. Öncelikle, binlerce yıldır toplumun yaklaşık %10-%15’lik kısmını solak insanlar oluşturmakta. Solaklığın günümüze kadar gelmiş bir karakteristik özellik olması, çoğu psikoloğun iddia ettiğinin aksine bunun evrimsel bir zayıflık olmadığını gösterir.

Ancak sağlaklık ve solaklık çeşitli psikolojik ve nörolojik farklılıkları da beraberinde getirmekte. Çalışmalar tamamlanmamış olmakla beraber, solak bireylerin özgün nörolojik ve psikolojik profillerinin bilinen kısmını bu yazıda işleyeceğiz.

Solak bireyler daha hızlı düşünüyor olabilir.

Solak bireyler, beyinlerinin her iki tarafını daha kolay ve etkili kullanıyor olabilir.

Avustralya’da yapılan, 2006 yılında Nöropsikoloji dergisinde yayımlanan çalışmalara göre solak bireylerin iki beyin lobu arasındaki bağlantı daha hızlı olmaya meyilli, bu da bilgi işleme hızının artmasını sağlıyor. Araştırmacılar, katılımcıların beyinlerinin iki lobu arasındaki uyartı iletim hızını ölçen ve beyinlerinin her iki lobunu da aynı anda kullanmalarını gerektiren bir görevde katılımcıların performansını inceledi.

Araştırmaların sonucunda; solak katılımcıların beyinlerinin iki lobu arasında bilgi işleme süresinin daha kısa olduğu ortaya çıktı-video oyunu, spor gibi alanlarda yarar sağlayabilecek, bilişsel bir avantaj.

Karar alma sürecinde sol tarafa yatkınlıkları olabilir.

Kullandığımız elin toplumsal değerler, bilgi, dürüstlük gibi soyut konulardaki muhakememiz üzerinde şaşırtıcı bir etkisi var.

2009 yılında Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, sağlak ve solak bireylerin, baskın oldukları tarafa dolaylı olarak bir iltimas gösterdiğini ortaya çıkardı. Araştırmada, katılımcılara 2 ayrı sütunda farklı çizimler gösterildi ve bu görsellerden hangisinin daha mutlu, daha dürüst, daha zeki, daha çekici göründüğü soruldu. Sol elini kullanan bireyler zımnen sol sütundaki görselleri seçerken, sağ elini kullanan bireyler sağ sütundaki görselleri seçmeye meyilliydi.

Çalışmanın baş yazarı, psikolog Daniel Casasanto bir açıklamasında şöyle söyledi: “Sol elini kullanan bireyler, zımnen, iyi şeylerin sol kötü şeylerin sağ tarafta olduğunu düşünürler, halbuki kasıtlı olarak, açıkça, dilleri, kültürleri bunun tam tersini iddia eder.”

Solak bireyler bazı sporlarda üstünlük sahibi

Solak bireylerin, toplumun %15’inden daha azını oluşturmasına rağmen majör lig beyzbol takımının %25’i solak. Neden? Yukarıda alıntılanan, 2006 yılında Avustralya’da yapılan çalışmaların keşfettiği solak bireylerin daha hızlı tepki vermeye yatkınlıkları bunun sebebi olabilir.

Fakat bunun başka bir sebebi daha var. Yapılan araştırmalara göre solak bireyler boks, güreş, tenis ve beyzbol gibi interaktif sporlarda ciddi avantaj sahibi-fakat jimnastik, dalış gibi interaktif olmayan sporlarda bu avantaj söz konusu değil. Farklı fiziksel yönelimleri ve hamleleri ile, sağlak bireylerle karşı karşıya gelmeye alışmış sağlak rakiplerini şaşırtıyorlar ve üstünlük sağlıyor olabilirler.

Beyinleri, duyguları farklı düzenliyor olabilir.

Baskın eliniz, beyninizde duyguların nasıl düzenlendiğini belirliyor olabilir. PLoS ONE dergisinde 2012 yılında yayımlanan araştırmalara göre solak bireyler için motivasyon, beynin sağ lobundaki aktivitelere bağlı olarak değişmekteyken sağlak bireyler için durum bunun tam tersi.

Bu ,duygu durumu bozukluğu ve anksiyete gibi, bazen beynin sol lobundaki nörolojik aktiviteleri arttırarak tedavi edilebilen rahatsızlıklar için önemli bir gerektirme olabilir.

Makalenin yazarlarından psikolog Geoffrey Brookshire bir açıklamasında şöyle söylüyor: ”Araştırmalar göstermektedir ki bu tedavi yöntemi sağ elini kullanan bireyler üzerinde olumlu sonuç verirken, sol elini kullanan bireyler için zararlı olabilir-hedeflenenin tam tersi bir sonuç verebilir.”

Solak bireyler daha yaratıcı düşünüyor olabilir.

Birçok uzman ve araştırma, solaklığın yaratıcılıkla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Bu doğru mu? Oldukça mümkün. Bazı çalışmalar solak bireylerin ıraksak düşünmekte(bir sorun için birçok çözüm üretebilme becerisi)-yaratıcılığın bilişsel bir örneği- daha yetenekli olduğunu gösteriyor. Ancak şunu not etmekte fayda var, bu çalışmalar bir korelasyon keşfetmekle beraber neden sonuç ilişkisi ortaya koyamadı, yani bulgular kesinleşmiş değil.

Londra College Üniversitesi psikoloji bölümü eğitim görevlisi profesör Chris McManus’un Right-Hand,Left-Hand kitabında bahsettiği bir başka ihtimal ise solak bireylerin beyinlerindeki sağ lobun, yaratıcılıkla daha bağlantılı olduğu düşünülen lobun, daha gelişmiş olabileceği.

Bunlara ek olarak, solaklık ve yaratıcılık arasındaki bağlantıyı açıklayabilecek-şüpheli olmakla beraber merak uyandırıcı bir ihtimal daha var. Solak bireylerin azınlık olduğu bir çevrede büyüyen çocuklar, kendilerini yaşıtlarından farklı olarak görüp, “outsider’s mindset” olarak adlandırılan bir zihin işleyişi geliştiriyor veya kendilerini gruplaşmışlara göre daha bireysel görüyor olabilirler. Böyle bir zihin işleyişi bireyin özgürlük ,uyumsuzluk gibi, psikologların yaratıcı düşünme ve yenilikçilikle bağlantı kurduğu, özelliklerinin gelişmesini sağlar.

 

Yazar: Carolyn Gregoire

Çevirmen: Esra Oral

Kaynak: https://www.huffingtonpost.com/entry/left-handed-personality-psychology_us_58331757e4b058ce7aac163a