Perspektifin gücü

Perspektifin gücü

Fotoğrafçılık, kimin en yeni ve en pahalı kameraya sahip olduğuyla ilgili değildir. Tekniği bu kadar büyüleyici yapan, kişinin kendine özgü bakış açısıdır. Fotoğraflar, hünerli bir imge yaratıcısının elinde güzelliğin sınırlarını aşar. Bir fotoğraf duygu ve düşünce uyandırabilir. Bununla birlikte, duygular yalnızca model tarafından belirlenmez. En başarılı fotoğrafçılar, bir tekniğin oluşturmaya çalıştıkları anlatıyı nasıl güçlendirebileceğini dikkatlice düşünürler. Bunu yapmanın en etkili yollarından biri kamera açılarınızın farkında olmaktır.

“Kamera açısı” terimi tam olarak neyi ifade eder? Kısaca bu terim, fotoğraf makinenizin merceğinin modeline göre konumunu tanımlar. Kamera açıları, bir görüntünün estetiğini ve kompozisyonunu doğrudan etkiler. Bununla birlikte, izleyici üzerinde kayda değer bir psikolojik etkiye de sahiptirler. Aşağıdaki bölümlerde, en yaygın kamera açılarından bazılarını ve bunları çekimlerinizi güçlendirmek için nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz.

7 Güçlü kamera açısının açıklaması

  1. Kuş Bakışı / Üst Açılar
  2. Alttan Çekim / Alt Açılar
  3. Göz Hizası / Göz Hizası
  4. Yanal Çekim
  5. Geniş Açı Görünümleri
  6. Yakın Plan Çekimler
  7. Eğik Açılar

1. Kuş bakışı / Üst açılar

Adından da anlaşılacağı gibi, kuşbakışı çekim yapmak, izleyicileri bir modele “tepeden bakmaya” zorlar. Bu nedenle, çarpıcı derecede yüksek açılar bir özgürlük veya her şeye gücü yetme duygusu uyandırabilir. Yukarıdan, küçük bir görüş alanında geniş bir alanı yakalamak mümkündür, bu da dünyanın kendisini oldukça küçük gösterir.

Yüksek bir noktadan çekim yapmak bazen bir konuya çarpıcı biçimde farklı bir bakış açısı sağlayabilir. Bazen dokular, renkler ve desenleri ile dikkatimizi başka yöne çeken konu soyutlanmış gibi görünebilir.

birds eye view camera angles

Şekil 1 kuş bakışı kamera açısı

Üstten bir kamera açısıyla çekim yapmak, bir insan veya hayvan modelinin özelliklerini vurgulayabilir veya saptırabilir. Vücutlar genellikle daha küçük görünürken, gözler ve başın üstü büyütülür. Sonuç olarak, modeller izleyiciye nazaran ağırbaşlı, itaatkâr veya zayıf olarak karşımıza çıkar.

high camera angles

Şekil 2 Üst çekim kamera açısı

2. Alttan çekim / Alt açılar

Aksine, düşük bir kamera açısı, modellere güçlü ve heybetli bir görünüş verebilir. Yerden bakıldığında, bir insan “yaşamdan daha büyük” görünebilir. Sonuç olarak, düşük bir açıdan çekim yapmak, izleyiciyi yukarı bakmaya zorlayarak savunmasız hissettirebilir.

minimalist photography

Şekil 3 Alttan çekim: kameranızın açısı yerden daha aşağı bir noktadan yukarı bakıyor.

Alçaktaki bir açıdan büyük görünen tek şey insanlar değildir. Hemen her nesne, doğru bakış açısıyla bir önem duygusuyla donatılabilir. Fotoğrafçılar, çoğu zaman ağaçların veya binaların yüksekliğini vurgulamak için alt kamera açıları kullanır.

low camera angles

Şekil 4 Alt çekim açısı mimari fotoğrafçılığı için en mükemmel tekniktir.

Fotoğrafçıları alt açıdan çekim yapmaya sevk eden birkaç teknik neden de vardır. Örneğin, bir portre fotoğrafçısı, objektif bozulmasından kaynaklanabilecek herhangi bir tıknaz görünümü ortadan kaldırıp modelin daha “doğal” görünmesini sağlamak için çok hafif bir açıyla çekim yapabilir. Hareketli bir ortamda bir fotoğrafçı, bir nesneyi çevreleyen koşuşturmacadan izole etmek için yukarı doğru çekim yapabilir.

3. Göz hizası / Görüş açısı

Görüş açısından çekim yapmak, bir fotoğrafa yaklaşmanın çok gerçekçi bir yoludur. Bir modele yüz yüze/göz göze bakmak insana çok dürüst gelir. İzleyici, kıyıdan köşeden izlemek yerine dünyayı fotoğrafçının bakış açısından deneyimler.

Yol gibi duygusuz bir nesne bile direkt olarak size doğrultulmuş gibi hissettirebilir. Fotoğrafçının yerinde, kompozisyonla ilk elden etkileşime girmelisiniz.

point of view camera angles

Şekil 5 Göz hizası

Bazen bir insanı göz hizasından fotoğraflarken, fotoğrafı çekilen kişi neredeyse agresif görünebilir. Objektife bakmadıklarında, çerçevenin hemen ötesinde, belki de fotoğrafçının omzunun üzerinde bir şeyler olduğu anlamına gelebilir. Modelin doğrudan objektife bakmasa bile, bu perspektif izleyicilere sahnenin bir parçası olduklarına dair yadsınamaz bir his verir.

4. Yanal çekim

Bir modeli yandan almak, izleyenleri röntgenciye dönüştürür. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi göz hizasından çekim yapmak, fotoğrafın içindeymişiz gibi bir izlenim bırakıyor. Bununla birlikte, özne tamamen kameradan uzağa çevrildiğinde, aktif bir varlıktan çok görünmeyen bir gözlemci gibi hissetmek kolaydır. Kamera ile model arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa, efekt o kadar yoğun olur.

side camera angles

Şekil 6 Yanal çekim açısı

Bir yan profilin birkaç ince psikolojik anlamı vardır. İzleyiciler, kendilerine fark edilip edilmediğini veya kasıtlı olarak göz ardı edilip edilmediğini sormak zorunda kalıyor. Gözler kameranın bakışıyla buluştuğunda (ancak vücut başka tarafa dönük olduğunda), model utangaç veya hazırlıksız olarak çıkabilir.

5. Geniş açılı görünümler

Herhangi bir geniş görüntü, bir sahnenin “daha büyük resmini” sağlayacak ve izleyiciler için bir mesafe duygusu yaratacaktır. Bu kamera açıları bizi seyirci konumuna getiriyor. Fotoğrafçıların ve görüntü yönetmenlerinin yararlanabileceği birkaç farklı geniş açılı çekim vardır. İnanılmaz derecede geniş manzaraları yakalayacakları için aşırı uzun çekimler içinde kaybolmak kolaydır. Çoğu zaman, filmler açılış ve sahneleri kurmak için çok uzak çekimler kullanır. Bu kareler izleyicileri küçük hissettirecek ve hatta hayranlık uyandırabilir.

extreme long shot camera angles

Şekil 7Çok uzak çekim kamera açısı.

Düz uzak çekimler ise daha spesifik bir sahneye odaklanacaktır. İzleyiciler yine de gözlemci gibi hissedecekler. Ancak, eylemin nerede gerçekleştiğine daha yakından bakacaklar. Aşırı uzun bir çekimin şehir manzaraları ve dağ sıraları yerine, düz bir uzun çekim bir sokağa veya tekil bir odaya yapışabilir.

long shot camera angles

Şekil 8 Uzak çekim kamera açısı

Sahneleme kamera açıları, modellerin sahne boyunca mevcut olduğu özel bir uzun çekim türüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, bu görüntüleri oluştururken bir sahneyi izlediğini hayal etmek yardımcı olur. Farklı “oyuncular” bağımsız hareket eder, ancak birleşik bir ortam her şeyi bir araya getirir.

staging camera angles

Şekil 9 Sahneleme kamera açısı

6. Yakın plan çekimler

Yakın plan, makro çekimler, bir fotoğrafın en temel unsurlarıyla ilgilidir. Bu çekimler büyük bir sahneyi göstermek yerine doku, renk ve çizgi gibi ayrıntılara odaklanır. Samimidirler, doğal olarak bizi elimizdeki modele daha da yaklaştırırlar. Canlı nesnelerle çalışırken, izleyicilere bağlantı kurma şansı sunarlar. Sadece küçük bir parçaya odaklanarak, bir modelin kişiliğine veya “özüne” bir pencere bulmak mümkündür.

close up camera angles

Şekil 10 Yakın plan çekim

Cansız nesneler bile yakından bakıldığında daha “canlı” görünebilir. Perspektif, her hareketi ve özelliği güçlendirir. Makro fotoğrafçılık, bir izleyiciyi geniş açılı bir görünümün yapabileceği şekilde içine çekebilir. Çoğu zaman, baktığınız şeyin kimliği belirsiz hale gelir ve bu da onu soyut fotoğrafçılar için mükemmel bir seçim haline getirir. Modelin kendisi artık fotoğrafın önceliği olmaz.

Get Close up: macro photography detail shot.

Şekil 11 Yakın plan: Makro fotoğrafçılık detaylı çekim

7. Eğik açılar

Dutch açısı olarak da bilinen eğik açılar, bir zamanlar avangart sanatçılar arasında yaygındı. Bu günlerde daha az ve daha uzaklar ama yine de bir fotoğraf üzerinde dinamik bir etkiye sahip olabilirler. Dünyayı zemin seviyesinde deneyimlemeye alışkınız. Hafif bir eğim, her şeyin dengesini bozar ve izleyicilerde gerginliğe neden olur. Bir açının hangi yöne baktığına bağlı olarak, eğimler pürüzsüz ve doğal ya da yerçekimine tamamen direniyormuş gibi hissedilebilir.

dutch angle camera angles

Şekil 12 Eğik açılar

Eğimlerin çekilmesi zor olabilir. Aşırı eğimler genellikle saçma ve abartılı görünür. Öte yandan, ince eğimler, teknik bir hataya atfedilme riskini taşır. Bununla birlikte, doğru denge bulunduğunda, bir eğim güçlü duygular uyandırabilir. Eldeki modele bağlı olarak, bu açı tehlike veya kafa karışıklığı iletebilir ve uğursuz bir şey ima edebilir. Öte yandan, tuhaf bir model ile eşleştirildiğinde bir eğim ilginç ve esprili olabilir. Her bakış açısının bir yeri ve zamanı vardır. Bir görsel oluştururken, hedef kitlenizle ne iletmek istediğinizi düşünmek önemlidir. Fotoğraf, bir modelin basit, saçma sapan bir temsili olmak zorunda değildir. Tek bir görüntüde incelikli bir hikâye anlatmak mümkün. Kamera açılarını lehinize kullanmak sadece anlatıyı güçlendirir.

Yazar: Meghan Boilard

Çeviren: Ümmühan Dirier

Düzenleyen: Hicriye Alptekin

Kaynak: Photo Workout

Leave a comment