Munchausen by Proxy Sendromu: Vekaleten hastalık nedir?

Munchausen by Proxy Sendromu: Vekaleten hastalık nedir?

Munchausen by Proxy Sendromu nedir?

Munchausen sendromu, çoğunlukla anne olan, bir bakıcının rutin olarak sahte belirtiler oluşturduğu, bir çocukta veya yetişkin bir kurbanda gerçek belirtilere neden olarak kurbanın gerçek bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunu varmış gibi görünmesine neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur.

Bu eylemler tipik olarak uyumsuz bir bozukluğun veya bakıcının aşırı dikkat çekmesinin bir sonucudur. Bir bozukluk olmasının yanı sıra, vekaleten Munchausen sendromu da çok ciddi bir çocuk istismarı şekli olarak kabul edilir.

Munchausen sendromu ve vekâleten Munchausen sendromu, Mental Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabında (DSM-5) artık “başka birine empoze edilen yapay bozukluk” veya FDIA olarak sınıflandırılmaktadır. Bu değişiklik, bu bozukluğun altta yatan bir psikiyatrik sendromdan ziyade davranışsal bir modeli tanımladığı inancını temsil ediyor.

FDIA nadir olmasına rağmen, ölüm oranı endişe vericidir. Tüm FDIA vakalarının yüzde 6 ila 10’u ölümle sonuçlanacak ve bu da onu çok ölümcül bir istismar şekli haline getiriyor.

Semptomlar

Bir başkasına (FDIA) empoze edilen sahte bozukluğun belirti ve semptomları muhtemelen hem bakıcıda hem de çocuk veya yetişkin mağdurda mevcut olacaktır. Doktorun her iki taraftaki belirti ve semptomları not etmesi ve endişeleri takip etmesi önemlidir.

Bakıcıda aşağıdaki işaretleri aramak önemlidir:

 • Bakıcının raporları tıbbi personelinkinden farklıdır
 • Bakıcı tıbbi bilgiye sahiptir ve tıbbi bir ortamda çalışabilir
 • Bakıcı, yaptıkları işte “iyi” görülme arzusuna sahiptir
 • Bakıcı, rutin olarak tıbbi personelden onay ve ilgi ister
 • Bakıcı işten çıkarıldığında mağdurun yanından ayrılmayı reddeder
 • Mağdurun tıbbi geçmişi belirsiz veya tutarsızdır
 • İnvaziv tanı ve cerrahi prosedürler için öneriler, bakıcı tarafından sorgulanmadan veya endişelenmeden kabul edilir

Ek olarak, bir bakıcı sıklıkla ikinci bir görüş, daha fazla müdahale ve ek prosedürler isteyecektir. Bakıcıda genellikle aile ile zayıf ilişkiler ve / veya arkadaşlarla veya diğer sosyal ağlarla ilişkilerin olmaması söz konusudur.

Bir çocuk veya yetişkin mağdurdaki uyarı işaretleri şunları içerebilir:

 • Tedaviye yanıt vermeyen bildirilen tıbbi sorunlar
 • Belirtiler veya hastalık belirtileri yalnızca bakıcının varlığında ortaya çıkar
 • Tıbbi bakım altındayken belirti ve semptomlar iyileşebilir
 • Birden fazla ve tekrarlanan yaralanma, hastalık, tıbbi prosedür, ameliyat ve / veya hastaneye yatış geçmişi
 • Tıbbi personelin normal testleri ve gözlemlerini içeren atipik bozukluk veya hastalık sunumu
 • Mağdur çocuk durumunda ikinci ebeveynin olmaması

Sebepleri

FDIA veya Munchausen Sendromunun vekâleten kesin nedeni net değildir. Ancak uzmanlar, bu bozukluğun gelişiminde hem biyolojik hem de psikolojik faktörlerin rol oynadığını söylüyor.

Bir teori, FDIA’lı kişilerin çocukken ihmal veya ruhsal, cinsel veya duygusal istismar öyküsü yaşadıklarını öne sürüyor. Bakıcı ayrıca kişilik bozukluğu, bipolar, anksiyete veya depresyon gibi psikiyatrik bir bozukluğa sahip olabilir. Diğer teoriler, bir ebeveynin genç yaşta ya da büyük bir streste kaybedildiğine işaret ediyor.

Türleri

Vekaleten Munchausen sendromu her zaman bir bakıcı ve bir kurbanı, tipik olarak bir çocuğu veya başka bir yetişkini içerir. Öte yandan Munchausen sendromu, bir kişinin kendisini başkalarına, daha özel olarak da tıbbi personele hasta olarak sunmasıdır.

Her ikisi de bir başkasına (FDIA) empoze edilen yapay bozukluk olarak sınıflandırılan Munchausen sendromlu sahte bozukluklar ve Munchausen, kendine veya FDIS’e empoze edilen yapay bozukluk olarak kabul edilir.

FDIA’da “başka”, anne ve çocuk gibi bakıcının çocuğu olabilir veya failin baktığı başka bir yetişkin olabilir.

Teşhis

Munchausen sendromunu vekaleten teşhis etmek, yetişkin bakıcı tarafından sunulan tüm sahtekarlık nedeniyle doktorlar için zordur. Bu bozukluğun teşhisinde temel ilkelerden biri, her durumda aldatmacanın mevcut olmasıdır.

FDIA veya Munchausen sendromunu teşhis etmek için kullanılan bir dizi kriter vardır. Klinik bir teşhisi karşılamak için aşağıdaki dört kriterin karşılanması gerekir:

Fail veya bakıcı, fiziksel veya psikolojik belirti veya semptomların yanıltıcı şekilde tahrif edilmesinde veya başka bir kişide yaralanma veya hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.

Kişi mağduru başkalarına hasta, yaralı veya engelli olarak tanıtır.

Dış teşviklerin yokluğunda aldatıcı davranış mevcuttur.

Davranış, sanrısal bozukluk veya başka bir psikotik bozukluk gibi başka bir zihinsel bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

Tedavi

FDIA veya Munchausen sendromunun vekaleten tedavisi genellikle yetişkinin ve çocuğun veya yetişkin mağdurun tedavisini gerektirir. Bununla birlikte, genellikle davranışlarını kabul etmek veya tedavi görmek istemedikleri için failin tedaviye başvurmasını sağlamak zor olabilir. Çoğu zaman, sorunu zorlayan bir doktor veya başka bir koruyucu kurum tarafından çocuk adına yapılan bir müdahaledir.

Çocuk veya yetişkin mağdur failin bakımından uzaklaştırılırsa, tedavi hem tıbbi hem de psikolojik müdahaleleri içerebilir. FDIA mağdurları, bir bakıcı veya ebeveyn tarafından maruz kaldıkları istismarı anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için psikoterapiye veya psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyacaklardır.

Ayrıca bakıcının verdiği herhangi bir fiziksel zararı izlemek için sürekli tıbbi takiplere ihtiyaçları olabilir. Doktor ve akıl sağlığı uzmanları, mağduru tedavi etmek için hastane veya toplum temelli birden çok akademik disiplini ilgilendiren bir çocuk koruma ekibi oluşturmalıdır.

Fail veya suç işleyen ebeveyn, istismarla ilgili olarak cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Bakıcı / fail için tedavi, vakayı çevreleyen yasal konulara ve diğer psikiyatrik koşullara bağlı olacaktır.

Başa çıkmak

Vekaleten FDIA veya Munchausen sendromu, Çocuk Koruma Hizmetleri ve tıbbi personelin acil müdahalesini gerektiren ciddi bir çocuk istismarı biçimidir.

Munchausen’in vekaleten tedavisinde uzmanlaşan ruh sağlığı uzmanları, genellikle bu tür davranışları sergileyen bireyi tedavi etmeye çağrılır. Bununla birlikte, Çocuk Koruma Hizmetleri’nin de konuyla ilgili soruşturma sonrasında yasal işlem yapması (çocuğu yetişkinin velayetinden çıkarmak gibi) gerekir.

Ne olursa olsun hem failin hem de mağdurun böyle bir ilişkinin travmasıyla başa çıkmalarına ve ondan uzaklaşmalarına yardımcı olacak yeterli zihinsel sağlık hizmeti almaları gerekir. Bununla birlikte, failin veya çocuğun bir aile ferdinin desteğe, bilgiye veya diğer hizmetlere ihtiyacı varsa, bir uzmana ulaşmak, durumla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Yazar: Sara Lindberg

Kaynak: VerywellMind

Çeviren: Çağla Dağıtmaç

Düzenleyen: Ceren Berk

Leave a comment