İş hayatında kadınlar erkeklerden daha fazla baskı altında

İş hayatında kadınlar erkeklerden daha fazla baskı altında

Mark Egan ve meslektaşlarının yaptığı bir araştırmaya göre; iş dünyasında hata yaptığı için kovulan kadınların sayısı %20 daha fazla iken, finans sektöründe iş bulma olasılığı %30 daha düşüktür.

Bu araştırmalar, kadınların uzun zamandır iş hayatında ayrımcılığa uğradıklarının bir göstergesidir.

Harvard İşletme Okulu finans profesörü yardımcısı Mark Egan, yeni makalesinde; Wells Fargo’da (finansal hizmetler şirketi) çalışan kadınların vazifelerini yerine getirmedikleri taktirde görevden alınma olasılıklarının daha yüksek olduğunu, daha sonra ise istihdam olasılıklarının oldukça düşük olduğunu söylemektedir.

Wells Fargo, finans endüstrisini dolandırıcılıkla itham etmektedir. Onlara göre, mali danışmanlar birçok araştırmanın sonuçlarını suistimal ediyor ve bunlar gün yüzüne çıkmış olmasına rağmen hesapları sorulmuyor. Egan’ın yaptığı son araştırma, her 12 danışmandan birinin 100.000 dolar karşılığında kasten görevi kötüye kullandığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar üzerine Mark Egan: “Kovulma ihtimalinizin %50 olduğu bu gibi durumlarda olaya karışan kişilere bir yaptırım uygulansa da çoğu geri alınmış hatta dikkat çekmesin diye kişilere bir başka şubeye geçiş hakkı tanınmıştır.”

“Araştırmalar bu tür olaylara karışan kadın çalışanların kovulma oranının %20 daha fazla olduğunu gösteriyor.”

Egan ve meslektaşları, bu tür hatalar meydana geldiğinde kadınlara daha büyük cezaların verildiğini ve daha farklı davranışlara maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. Maaşlarının erkek meslektaşlarınınkinden daha düşük olması, eşit muamele görememe ve üst mevkilere terfi olamama bu cezalardan sadece birkaçı.

ABD hükümeti tarafından finansal alanlardaki yolsuzluk vakalarını araştırmak için görevlendirilen ve kâr amacı gütmeyen bağımsız kuruluş Finansal Endüstri Düzenleme Kurumu (FINRA), on yıllık verileri araştırmaya başladı. Bu veriler çalışanların işe ne zaman alındıklarını veya başka bir firmadan ne zaman ve neden ayrıldıklarını, hatta gönüllü olarak ayrılıp ayrılmadıklarına dair 2005’ten 2015’e kadar mali danışman görevlilerinin istihdam bilgilerini içeriyor.

Egan, bu araştırma sayesinde aynı şirkette çalışıp görevini kötüye kullanan kadın ve erkeklere bakıldığında, kadınlarda kovulma oranlarının yukarıda da belirtildiği gibi %20 daha fazla olduğunu ve sonradan sektörde iş bulma şanslarının oldukça düşük olduğunu ortaya koymuştur.

Bazı araştırmacılara göre oranlardaki gözle görülür farkın sebebi kadınların hataları tekrar etme sıklığından veya hatanın boyutundan kaynaklanıyordu hatta bu sebeplerin patronlara eşit muamele yapmama hakkı tanıdığını düşünenler vardı. Ancak derine inildiğinde durumun hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. Erkeklerin hataları tekrar edişi veya hatalarının boyutu çok daha yüksek sayılara ulaşmıştı ve bütün bunlara rağmen onlara ödenen tutarlar bir hayli yüksekti.

Daha da komik olan bir başka görüş ise kadınların erkeklere oranla daha az üretken olduğu için bu tür muamelelere maruz kalmalarının normal olmasıydı. Araştırmacılar yine bu alanda da üretken olan kadınların ağır suçlamalara maruz kaldığını ortaya koymuşlardır.

Kaçınılmaz sonuç

Bu araştırmalar sonucunda Egan ve meslektaşları, kadınların iş hayatında cinsiyet ayrımına maruz kaldıklarını gördüler. Egan’a göre kadınlara tanınan imtiyazlar maalesef ki erkeklere tanınanlara oranla çok daha azdı.

Kadınlara karşı yapılan bu ayrımı önleyen tek bir şey vardı; bir firmada yönetici bölümünde veya şube müdürü olarak çalışan daha fazla kadın olursa ancak o zaman erkeklerle eşit muamele görebiliyorlardı.

Araştırmacılar aynı meseleyi bir de ırklar arasında değerlendirdiler. Üzücüdür ki bir firmada çalışan Afro-Amerikan erkeklerin, tıpkı kadınlar gibi, üst düzey yönetim birimlerinde daha az yer aldığını saptadılar. Ve karşılaştıkları muamele de farklı değildi. İlginçtir ki cinsiyet ayrımı ile ırk ayrımı birbirinden çok farklı iki olgu olsa da Mark Egan’ın gözlemlerine göre sonuçlar aynıydı.

Araştırmalarda kullanılan bu veriler aynı firmanın farklı şubelerinde cinsiyete ve ırka dayalı kovulma oranlarının değişiklik gösterdiğini de vurgulamaktadır.

“Kadınlara tanınan imtiyazlar daha düşük.”

İş hayatında cinsiyet ayrımcılığı yapan diğer firmalardan bazıları: A.G. Edwards & Sons, SunTrust Investment Services, Allstate Financial Services ve Morgan Stanley.

Egan, çalışanlar arasında sayısal olarak cinsiyet eşitliği sağlamanın bir çözüm olabileceğini ancak bunun tek çözüm olmadığını söylüyor. Araştırmaları sonucunda, yöneticilerin bu tür ayrımların meydana getirdiği sorunlardan haberdar olmadıklarını ya da görmezlikten geldiklerini düşünen Egan, sadece bu farkları gün yüzüne çıkarmanın bile adaleti sağlayacağı görüşünde.

Sonuç olarak, ellerinde on yıllık kayıt defterleri olmasa da bu ayrımcılığı kendi analizleriyle ortaya koymanın zor olmadığını belirtiyor. Yolsuzluk yapan birisi uzun vadede ceza almasa bile en azından herkes eşit muamele görmelidir.

Yazar: Michael Blanding

Kaynak: Harvard Business School

Çeviren: Nur Seda Mece

Düzenleyen: Tuğba Aksu

Leave a comment