Hugo Chávez yönetimindeki Bolivarcı devrimin her başarısını saymak gerçekten çok zor. Bu yüzden size liderin Venezuela, Latin Amerika ve dünya için miras bıraktığı öne çıkan sosyal başarıları anlatacağız.

Yoksulluğun azalması:

“Venezuela’da, çok yakında, sokakta yaşayan ya da fakir bir tane çocuk, bir tane terk edilmiş aile kalmayacak. Bu bizim devrimimizin en büyük amacı!” diyerek amacını ortaya koydu, Bolivarcı devrimin lideri Hugo Chávez.

Yoksulluğun azaltılması, nüfusun yiyeceğe, sağlık hizmetlerine ve eğitime ulaşımı, iş imkanları ve sosyal güvenlik hakkı, Venezuelalı liderin yönetiminin en temel amaçları oldu. 2012’de Venezuela, Latin Amerika ve Karayip Ekonomi Komisyonu’na göre Latin Amerika’daki en düşük üçüncü yoksulluk oranına sahipti. Panorama Social de América Latina’nın 2011 yılı  verilerine göre yoksul statüsündeki Venezuelalıların sayısı 27,8 olarak görülmekte. Aynı şekilde 2002 ve 2010 arasında yoksulluk oranı yüzde 48,6’dan yüzde 20,8’e düşerken açlık seviyesinde yaşayanların oranı ise yüzde 22,2’den yüzde 10,7’ye yüzde 11,5’lik bir düşüş yaşadı. 1999’dan 2010’a kadar yoksulluk oranındaki yüzde 21,6’lık düşüş ile -yani yüzde 49,4’ten yüzde 27,8’e- dünyadaki ikinci ülke oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Venezuela’yı açlığı ve açlık seviyesindeki yoksulluğu yüzde 50’den fazla azalttığı için ödüllendirdi.

Ulusal İstatistik Kurumu’nun verileri 1997 yılının ilk yarısında, Rafael Caldera hükümeti döneminde Venezuelalıların yüzde 55,6’sının yoksul olduğunu gösteriyor. Bu rakamın yüzde 22,5’i açlık seviyesindeydi. 2011 yılının ikinci yarısında bu rakam tüm yoksullar için yüzde 26,5’i gösterirken açlık seviyesinin oranı ise yüzde 7’ye kadar inmişti.

Eğitim:

Robinson Misyonu (okuma yazma ve ilköğretim), Ribas Misyonu (lise) ve Sucre (üniversite)  gibi eğitimde koyulan hedefler Komutan Hugo Chávez’in en büyük hayalleriydi. Yönetimi boyunca gelirlerin yüzde 6’sını eğitime yatırdı. 28 Ekim 2005 tarihinde UNESCO, Venezuella’yı “okuma yazma bilmezliğin olmadığı bölge” ilan etti. Bu uluslararası kuruluş, ülkede koyulan ilk eğitim misyonunu Robinson’un çoğu orta yaşlı ve eğitim olanaklarından faydalanamamış 1.482.000 yurttaşa okuma yazma öğrettiğini belirtti.

UNESCO, “”Okuma yazma bilmezliğin olmadığı bölge” ilan edildikten sonra herkes için eğitimin sağlanması konusunda büyük bir aşama kaydedildi. Robinson Misyonu ile sağlanan başarılar olmasaydı bugün politik bir başarıdan ve Hugo Chávez Frías’ın mutluluğundan bahsetmek olanaksız olurdu.” mesajı ile tebriklerini sundu.

Robinson Misyonu 2003 yılında programını yoksullar, yerliler, hapishanedekiler ve engelliler öncelikli olmak üzere yurttaşların en kapsamlı şekilde okuma yazma öğrenmesi üzerine kurdu. Devrimden önce üniversite eğitimi imkanı ise çoğu Venezuelalı için çok kısıtlıydı. Bolivarcı devrimden itibaren ise kırk iki yeni üniversite kuruldu. Böylece ülkede 2014 yılında 200.000 üniversite mezunu ortaya çıktı. 1999’dan önce yüksek eğitimi sadece 700.000 genç alabiliyordu. Devrimle birlikte bu sayı 2 milyonun üzerine çıktı. Böylece 1999 yılından önce 500.000 lise mezunu bu eğitimi alamazken, devrimden sonra bu imkan sağlandı. Venezuela böylece Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün verilerine göre üniversite mezunu sayısına göre dünyada beşinci, Latin Amerika’da ise ikinci ülke oluyordu.

Devrimin bu politikaları sayesinde yeni merkezi eğitim kurumları ortaya çıktı: Bolivarcı Silahlı Güçlerin Ulusal Politeknik Üniversitesi (UNEFA), Ulusal Deneysel Sanat Üniversitesi (UNEARTE), Ulusal Güvenlik Üniversitesi (UNES).

Kültür ve spor:

Bolivarcı devrimin lideri, kültürü her zaman Venezuela halkının bir sosyal hakkı olarak gördü. Bu amaçla Kültür Misyonu’nu, Ulusal Tarih Merkezini, Ulusal Fotoğraf Merkezini ve Ulusal Kültür Yayınevini kurdu.

2004 yılında “Bilincimizi geri kazanmak, halkların dirilişini sağlamak, önceden kim olduğumuzu, şimdi kim olduğumuzu ve gelecekte ne olabileceğimizi anlamak için kültürden daha iyi bir araç yoktur.” diyerek amacını ortaya koydu Hugo Chávez.

Yönetimi boyunca El Perro y la Rana dergisi, Ulusal Dans Akademisi, Ulusal Disk Sporu Merkezi, toplumsal sinema salonları, bölgesel sinema salonları, Amazonia Film Dağıtım Şirketi ortaya çıktı.  Aynı zamanda Venezuella Anıları gibi tarihi dergiler, A plena voz gibi dergiler ve Hepimizin İçindeki gibi haftalık yayınlar yayınlanmaya başladı. Bununla birlikte, engelliler, göçmenler, yerliler ve siyahlar için ofisler kuruldu.

Maestro José Antonio Abreu tarafından yönetilen Venezuella Genç ve Çocuk Koro-Orkestra Topluluğu eğitimin organize edilmesinde kullanılıyor, müzik sayesinde gerçekleştirilen kolektif bir faaliyet olarak biliniyordu. Bu aynı zamanda tüm dünyada taklit edilen bir modeldi. Bu projenin gerçekleşmesinde Hugo Chávez’in yardımları kilit bir noktada duruyordu.

Venezuelalı liderin aynı zamanda son yıllarda öne çıkan bir politikası da atletlere ve özellikle paralimpik atletlere yönelik destekleridir. Spora olan sevgisinin yanında Chávez, her zaman engelli atletlere destek verdi. Çünkü onun için fiziksel durum asla bir engel olamazdı. Bu sporculara gösterdi ki kazanmak, sadece ödül ve zafer kazanmaktan değildir.

2014’te Latin Amerika paralimpik olimpiyatlarında 34 altın, 24 gümüş ve 21 bronz madalya, yani toplam 79 madalya ile ilk katılışlarında üçüncü oldular. (2017 yılında ise Samsun’da yapılan işitme engelliler olimpiyatlarında 16 madalya ile rekor kırdılar. Ç.N)

Komutan genç yeteneklere her anlarında büyük bir destek verdi ve onların sportif bir eğitim almaları için bütün disiplinlerde büyük bir çaba sarf etti. Yönetim aynı zamanda olimpiyat atletlerinin, işitme engelli ve paralimpik atletlerin ailelerini de destekledi. Halkının hizmetindeki asker, spor alanında 200 uluslar arası iş birliği anlaşmasına imza attı. Bunların arasında Bolivarcı Beyzbol Ligi, Halk Spor Bakanlığı, Spor ve Beden Eğitimi, Bolivarcı Antidoping Ajansı ve İberamerikan Spor Üniversitesi hakkında olanlar da vardı.

Konut sorunu:

Komutan Chávez, 1999dan beri  Venezuela halkının daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için çalıştı. Bu amaçla 2005 yılında Konut ve Yerleşim Bakanlığı’nı, sonrasında ise Konut ve Sosyal İşler Halk Bakanlığı’nı ve son olarak 2010 yılında Konut ve Yerleşim Halk Bakanlığı’nı kurdu. Bu hareketler, Yeni Yerleşim ve Üç Renkli Mahalle planlarıyla birleşti.

Bolivarcı devrimin lideri, 2011 yılında Venezuela Büyük Konut Misyonu toplantısında “Konut sorunu kapitalizm içinde çözümü olmayan bir sorundur. Bunu sosyalizm ve daha çok sosyalizm ile çözeceğiz” diyerek amacını belirtti.

Venezuella Büyük Konut Misyonu’nun başlamasıyla birlikte 2012’ye kadar 556 bin konut (şu an bir milyon) yapıldı. Carlos Andrés Pérez hükümetinin ikinci döneminde sadece 253 bin 490 tane yapılmışken Rafael Caldera hükümetinin ikinci döneminde ise 187 bin 173 tane yapılmıştı.

Verilerle halk sağlığındaki gelişim:

-2012 yılında yoğun bakım üniteleri, X ray laboratuarları ve çeşitli ücretsiz tedavilerin yapıldığı 533 Kapsamlı Tanı Merkezi (CDI) kuruldu.

-570 rehabilitasyon merkezi kuruldu.

-İçinde meme röntgeninin de çekilebildiği otuz bir adet ileri teknoloji merkezi kuruldu.

-4. Cumhuriyet hükümetleri döneminde toplam inşa edilen diş merkezi sayısı 1444 iken hükümet, 2011 yılında 4781 diş merkezi açmayı başardı.

-Gülümseme Misyonu ile birlikte 2010 yılında 9 bin protezin yanında binlerce diş protezi de dağıtıldı.

-Milagro Misyonu ile 1.247.125 kişiye göz operasyonu yapıldı.

-Daha önce sadece yılda doğuştan kalp hastası 141 çocuğa müdahale edilebiliyordu. Çocuk kalp hastalıkları hastanelerinin ortaya çıkışıyla beraber sadece 2010’da 1556 çocuğa operasyon yapıldı.

Teknolojiye erişim:

Hugo Chávez’den önce bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler çok kısıtlıydı. 2004’te Chávez ile birlikte yönetimde Linux gibi bağımsız yazılım ve işletim sistemleri kullanılmaya başlandı ve sonrasında da bu bağımsız sistemlerin kullanılması hakkında yasa yapıldı.

2009’dan itibaren Canaima Projesi ile birlikte Güney Amerika ülkesinde pedagojik eğitim pratiklerinde bir devrim oldu. Bu eğitimin amacı yeni teknolojik gelişmelere herkesin erişimi açısından bir demokratikleşme sağlamak ve bunlara ücretsiz erişim sağlamaktı. 2010’a kadar çocuklara 875.000 bilgisayar dağıtıldı.

Telekomüniskasyon alanında da çok büyük gelişmeler yaşandı. 2008 ekiminde hükümet ülke tarihinde ilk kez telefon, iletişim ve internet verilerini başarılı bir şekilde sağlayan Simón Bolívar adlı uyduyu uzaya fırlattı.  2012 Eylülünde amacı araştırma, veri toplama, bölge planlaması olan Venezula’nın ilk uzak gözlem uydusu Francisco de Miranda o VRSS-1 fırlatıldı. Aynı zamanda Venezuella’yı Küba ve Jamaica ile bağlayan, bu bölgelerde internet ve telefon hatlarına olanak sağlayan Alba-1 adlı fiber kablo ağı da kullanılmaya başlandı.

Bu yazı ilk olarak Çeviri Gazetesi’nin Yabancılaşma başlıklı 15. sayısında yayımlanmıştır.

Çevirmen: Özgür Yılmaz

Kaynak: teleSUR