Hakkımızda

Çeviri Gazetesi, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde bir duvar gazetesi olarak kuruldu ve ilerleyen yıllarda bir dergi halini aldı. Haziran 2017’de İstanbul’da toplanan Çeviri Gazetesi Meclisi’nde, üniversitelerde dağıtımını yaptığımız dergimizin yanı sıra düzenli yayın yapacağımız bir internet sitesinin kurulması kararı alındı ve Ağustos 2017’de ceviriyoruz.org adlı internet sitemiz yayına başladı.

“Akademinin içinin boşaltılmaya çalışıldığı, ana akım medya tarafından güncel olayların taraflı şekilde aktarıldığı, kadın ve LGBTİ+ bireylerin toplumun bir kesimi tarafından bastırılmaya çalışıldığı ülkemizde bilim, gündem, kültür-sanat, tarih, toplumsal cinsiyet, siyaset, felsefe, biyografi, araştırma-inceleme ve edebiyat alanlarında güvenilir kaynakların ve doğru bilginin herkese ulaşmasını sağlamak” amacıyla kurulan ceviriyoruz.org, süreç içerisinde Çeviri Gazetesi’nin temellerini atmamızı sağladı.

2020 yılı ise bizim için çok önemli bir dönüşümün parçası olma anlamını taşıyor. Kendi içimizde bir tartışma yürüterek vardığımız karar sonucunda Türkiye’de milyonlarca öğrencinin ekonomik ve sosyal haklarını savunmak üzere kurulan Öğrenci Sendikası’nın yabancı diller alanındaki sektör çalışmalarını üstlenmek üzere Öğrenci Sendikası’na katılma kararı aldık. Bu doğrultuda artık yalnızca çeviri yapmıyor, aynı zamanda ülkemizdeki dil bölümü öğrencilerinin iş imkânları, gelecek kaygıları gibi pek çok sorunu için birlikte mücadele etmeyi amaçlayan bir formata kavuşuyoruz.

2011 yılından beri olduğu gibi, hedefimiz bugün pek çok açıdan sorunlu olan akademik üretime toplumcu bir alternatif sunmaktır. İlkelerimizi sahiplenen, bilim, gündem, kültür-sanat, tarih, toplumsal cinsiyet, siyaset, felsefe, biyografi, araştırma-inceleme ve edebiyat alanlarında çeviriler ile geniş bir arşiv oluşturma amacımızın parçası olmak isteyen, yetkin olduğu yabancı dillerde çeviri yaparak bu çalışmaya katkı sunabilecek herkesi sitemizde yer alan çevirmen kayıt formunu doldurarak çevirmen kadromuza katılmaya davet ediyoruz.

Çeviri Gazetesi Yayın Kurulu