Hades: Yeraltının Yunan tanrısı

Hades: Yeraltının Yunan tanrısı

Hades; yeraltının, insan ruhlarının öldükten sonra gittiği yerin, tanrısıdır. Zaman içerisinde, ismi krallığıyla eş anlam taşıyacak hale gelmiştir. Kendisi orayı hiç terk etmediği için bunu söylemek hiç de şaşırtıcı değildir. Bu duruma uygun Hades’in en önemli efsanesi yeraltını terk ettiği zamanlardan birinde Demeter’in kızı Persephone’yi kaçırmasıdır.

Hades’in rolü

İsmi

Hades, “Gizli olan” anlamına gelir –görünmeyen dünyanın yöneticisi olduğu için bu uygun bir isimdir. Ancak, Antik Yunanlılar bu ismi nadiren kullanır – tıpkı Hristiyanların Orta Çağda “cehennem” kelimesini nadiren kullanmaları gibi. Mineraller ve değerli metaller yeraltında bulunduğu için, çoğu zaman Hades kibarca “Bolluk Veren” anlamı taşıyan Plouton adıyla atfedilmiştir. Beklendiği üzere, Hades’in Roma’daki karşılığı da Plüton’dur.

Tasviri ve sembolizmi

Ölülerin hükümdarı olarak, Hades sert ve korkunç bir figürdü, böylelikle herkeste korku ve derin bir saygı uyandırıyordu. Bunun bir sonucu olarak, sanatta nadiren tasvir edildi. Tasvir edildiğinde ise; genellikle sakallı, ciddi ve kederli olarak betimlendi. Çoğunlukla Karanlığın Miğferi veya Görünmezlik Miğferi denilen bir kask takardı. Yeraltının girişini kollayan üç başlı köpek Kerberos genellikle ona eşlik ederdi. Arada sırada bir asa taşır veya krallığına ait anahtarları tutardı. Daha sonraki dönemde silah seçimiyle, Poseidon’un üç uçlu mızrağından model alınarak yapılan iki uçlu mızrağı Bident ile bağdaştırılmaya başlandı. Plouton olarak kimi zaman, Cornucopia isimli bolluk ve bereket boynuzuyla beraber gösterildi.

Sıfatları

Antik Yunanlılar arasında, Hades “Öteki Zeus’’ olarak bilinirdi. Hatta Homeros ona, “Korkutucu Tanrı’’ ismine ek olarak, “Cehennemin Zeus’u’’ derdi. Ona aynı zamanda -eninde sonunda her insan ona hizmet etmeye gittiği için- “Çoğunluğu Ağırlayan’’ veya “İnsanın Cazibe Merkezi’’ de denmiştir.

Hades’in ailesi – doğumu ve Titanlar Savaşı

Hades; Hestia, Demeter ve Hera’dan sonra, Kronos ve Rhea isimli Titanların dördüncü çocuğuydu hem en büyük hem de en küçük erkek kardeşti. Başka bir deyişle; babası tarafından yaratılan ve yutulan üç erkek kardeşten (Hades, Poseidon, Zeus) ilki, fakat geri kusulanların sonuncusuydu. Zeus tarafından Kronos’un karnından kurtarıldıktan sonra Hades, Titanlar Savaşında ona katıldı. En sonunda, on yıllık savaş Olimposluların galibiyeti ile sonlandı. Hades, Poseidon ve Zeus hangi kardeşin nereyi yöneteceğini belirlemek için kura çektiler. Hades yeraltı dünyasını aldı.

Hades’in eşi – Persephone’nin kaçırılması

Hades, krallığını nadiren terk eden korkutucu bir tanrı olduğu için Antik Yunan kaynaklarında onunla alakalı çok az efsane mevcuttur.

Günümüze dek Hades ile alakalı en önemli efsane Demeter’in kızı Persephone’nin kaçırılmasıdır. Bu efsane, Hades’in yeryüzüne çıktığı sayılı efsaneden biridir. Sebebi ise doğal olarak aşktır, Persephone’ye tutulmuştur. Fakat, Persephone kolayca teslim olmak istememiştir, böylelikle Hades kurnazca bir oyun kurmuştur. Persephone genç kızlarla Nysian düzlüğünde çiçek toplarken, Hades onun tam önünde tarif edilemeyecek güzellikte bir çiçeğin açmasını sağlamıştır. Persephone çiçeği kopartmak için öne eğildiğinde, altındaki toprak yarılır ve önünde dört atlı altın at arabasında dehşet verici ve görkemli Hades belirir ve onu Yeraltı dünyasına götürür.

Bereket tanrıçası Demeter kızının yokluğundan dolayı o kadar huzursuzdur ki kendini aç bırakmaya ve ortalıkta amaçsızca dolanmaya başlar. En sonunda, dokuz gün sonra, Hekate ona olanı biteni anlatır. Her şeyi gören Helios’un olayı doğrulaması üzerine Demeter, kendisine yapılan haksızlığı protesto etmek adına Olimpos’u terk eder.

Gidişinin üzerine, dünya bir çöl kadar kuru ve bereketsiz kalır. Bir yıl geçer ve tanrılar kıtlığın insanlığı yok edeceğinden endişelenir. Böylece Zeus, teker teker tüm tanrıları her türlü hediyeyi vadederek geri dönmesi adına yalvarmaları için Demeter’e gönderir. Ancak Demeter’in istediği tek şey kızını bir kez daha görebilmektir.

Böylelikle, Zeus’un Persephone’yi Demeter’e geri götürmesi için Hermes’i Hades’e göndermek dışında başka seçeneği kalmamıştır. Hades buna yalnızca Persephone gitmeden önce ona bir nar çekirdeği yedirdikten sonra ikna olmuştur. Bu Persephone’nin, Hades’in krallığına sonsuza dek bağlı kalacağını garantilemektedir.

Artık her iki tarafın da Zeus’un anlaşmasını kabul etmesi dışında başka seçeneği yoktur: Persephone yılın üçte ikisini annesiyle, üçte birini Hades ile geçirecektir ve bu periyot yılın kış aylarına denk gelmektedir. Bu dönemde Demeter’in Persephone’nin yokluğunda yas tutmak için Olympus’tan Eleusis’teki tapınağına çekildiği söylenir.

Hades ve Persephone’nin hiç çocuğunun olmamış olması mümkündür. Fakat bazıları Zagreus’un onların oğlu olabileceğini söyler. Macaria’nın da Hades’in kızı olduğu iddia edilir fakat annesinden bahsedilmez.

İncilde Hades

Ölüler diyarı olarak isimlendirilen Hades, Yeni Ahit’in orijinal Yunanca metninde on defa yer alır. King James İncili gibi eski çevirilerde Hades daima “cehennem” olarak tercüme edilir.

 Hades’e Dair Soru – Cevap

Hades kimdi?

Hades, insan ruhlarının ölümden sonra gittiği yer olan Yeraltının Antik Yunan tanrısıdır. Zamanla adı, krallığıyla eş anlamlı hale gelmiştir.

Hades neye hükmetti?

Hades ölülerin Tanrısı, Yeraltı, Zenginlik ve Karanlığa hükmetti.

Hades nerede yaşıyordu?

Hades’in evi yeraltıydı.

Hades’in ebeveynleri kimdi?

Hades’in ebeveynleri Kronos ve Rhea idi.

Hades’in kardeşleri kimdi?

Hades’in 6 kardeşi vardır: Poseidon, Demeter, Hestia, Hera, Zeus ve üvey erkek kardeşi Kheiron.

Hades’in eşleri kimlerdi?

Hades’in eşleri Persephone, Minthe ve Leuke’dir.

Hades’in kaç çocuğu vardı?

Hades’in 2 çocuğu vardır: Zagreus ve Macaria.

Hades’in sembolleri nelerdi?

Hades’in sembolleri Kerebros, Anahtarlar, Cornucopia, Asa ve Selviydi.

Hades’in kutsal hayvanları hangileriydi?

Hades’in kutsal hayvanları Cüce Baykuş, Yılan ve Kara Koçtur.

Hades’in kutsal bitkileri hangileriydi?

Hades’in kutsal bitkileri Asphodel (Çiriş Otu), Nane, Beyaz Kavak, Selvi, Nergis ve Nardır.

Kaynak: GreekMythology.com

Çeviren: Berfin Naz Karadayı

Düzenleyen: Memduh Arzu

Leave a comment