Gitme o güzel geceye usulca

Gitme o güzel geceye usulca

Gitme o güzel geceye usulca

Yanıp tutuşmalı ihtiyarlık günün sonunda.

Öfkelen, öfkelen ışığın sönüşü karşısında.

Sona gelmişler bilir gerçi, doğrudur karanlık

Sözlerinin bir mum yakamayışından olsa gerek,

Gitmezler o güzel geceye usulca.

Nice aydınlıktır ki ağlatır iyi insanı son vedasında

Dans ediyordur beyhude uğraşları yeşil bir koyda,

Öfkelen, öfkelen ışığın sönüşü karşısında.

Batan güneşe tutulan, şarkı söyleyen çırdırmışlar,

Hüzünlendiler kendilerince, çok geçti, öğrendiler,

Gitme o güzel geceye usulca.

Kasvetli, ölümün kıyısında puslu gözlerle bakan.

Âmâ gözler parlayabilir akanyıldızlar gibi, neşelen,

Öfkelen, öfkelen ışığın sönüşü karşısında.

Ve sen, baba, hüzünlü tepede duran,

Ne olur, lanetle, kutsa beni yakıcı gözyaşlarınla,

Gitme o güzel geceye usulca.

Öfkelen, öfkelen ışığın sönüşü karşısında.

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright

Their frail deeds might have danced in a green bay,

Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,

And learn, too late, they grieved it on its way,

Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay,

Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

Şair: Dylan Thomas

Kaynak: Poets.org

Çeviren: Hicriye Alptekin

Leave a comment