Dünya Bankası: COVID-19 kadın istihdamını işte böyle etkiledi

Dünya Bankası: COVID-19 kadın istihdamını işte böyle etkiledi

kişi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Resim: Unsplash/ Christina @wocintechchat.com

Dünya Bankası’nın Bölgesel Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları (CİL) [Regional Gender Innovation Labs (GILs)], kadın istihdamını destekleyecek kanıtlar sunmak için güçlü bir konumdaydı.

  • Uzmanlar en başından beri COVID-19’un kadınlar gibi sosyal açıdan dışlanmış gruplar üzerindeki etkisini tahmin ettiler.
  • Dünya Bankası’nın Bölgesel Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları, hükümetlere ve şirketlere bu cinsiyet farklarını azaltma konusunda nasıl yardımcı olabileceği üzerine araştırmalar yürüttü.
  • Latin Amerika ve Afrika’daki kadınların orantısız bir şekilde etkilendiğini gördüler.
  • Cinsiyet eşitliği açığının nasıl kapatılacağına ve kadınlar için istihdam oranlarının nasıl düzeltilebileceği üzerine bulgular ve öneriler aşağıda.

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla, uzmanlar krizin kadınlar gibi sosyal olarak dışlanmış gruplar üzerinde yaratacağı orantısız etki konusunda bizi hemen uyardı. Sağlık krizine acil müdahale ihtiyacı inkâr edilemezdi ancak aynı zamanda pandeminin dışlanan gruplar üzerindeki farklı etkilerini anlamak, kapsayıcı ve esnek toparlanma çabalarının tasarlanması için anahtar olacaktır. Ancak sosyal mesafe önlemleri, bu tür etkiler hakkında veri toplamak isteyenler için yeni zorluklar yarattı. Veri toplamak için yenilikçi yaklaşımlara üstelik de hızlı bir şekilde ihtiyacımız vardı.

Dünya Bankası’nın Bölgesel Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları, bu acil veri ihtiyacını sağlamak için iyi bir konumdaydı. 2020’ye kadar bu laboratuvarlar, cinsiyet farklarını azaltmak için neyin işe yaradığı konusunda en ileri kanıt üreticileri olarak kendilerini ispatlamıştır. Cinsiyet Eşitliği için Şemsiye Tesisi’nin [Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE)] desteğiyle, beraber daha iyi iş imkanları da dahil olmak üzere bir dizi alanda bölgelerdeki Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları, hükümetlerin ve şirketlerin, kadınlar ve erkekler arasındaki boşlukları kapatmalarında yardımcı olabilmek için bu bilgilerden yararlandı.

Salgının başlangıcında, CİL, krizin kadınlar üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri üzerine veriler toplamak için mevcut ülke angajmanlarını ve güçlü yerel partnerliklerini hızlı bir şekilde oluşturdu ve devam eden işlerinde ise yüksek frekanslı telefon anketlerini, çevrimiçi anketleri ve diğer yeni veri toplama yöntemlerini kullandılar. Bu kanıtları, bağlamsallaştırılmış politika önerileri üretmek için kullandılar. Aşağıda önemli bulguların bazıları yer almaktadır:

Kadınların işlerini kaybetme ihtimali daha yüksek

Latin Amerika ve Karayipler Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarı [Gender Innovation Lab for Latin America and the Caribbean (LACGIL)], COVID-19’un 13 Latin Amerika ülkesinde, kadınlar üzerindeki ekonomik etkisini incelemek için üç dizi yüksek frekanslı telefon anketini analiz etti. Bulgular, Latin Amerika ve Karayipler’deki kadınların pandemi sırasında orantısız bir şekilde iş kaybının yükünü taşıdığını gösterdi. Mayıs 2020’de yapılan anketler, kadın çalışanların erkek çalışanlara göre %44 daha fazla işi bırakma eğiliminde olduğunu ve %62 daha fazla işi kaybetme olasılığında olduğunu gösterdi. Aylar geçtikçe, kadın ve erkekler arasındaki iş bırakma oranlarındaki fark yalnızca yüzde 2 azalarak Mayıs 2020’de %17 iken Ağustos 2020’de %15’e düştü. Ayrıca kalıcı iş kaybı neredeyse sabit kaldı ve Ağustos 2020’ye kadar ankete katılan 5 kadından neredeyse 1’i işsiz kaldı.

Şekil: Latin Amerika’da kadın çalışanların geçici ve kalıcı iş kayıplarıyla karşılaşma olasılığı erkek işçilerden daha fazladır.

Latin Amerika’daki kadınlar, pandemi sırasında iş kaybından orantısız bir şekilde etkilendi.

Resim: Dünya Bankası

Daha yüksek oranda kadın istihdamının olduğu sektörler daha fazla etkilendi

Pakistan’da, Güney Asya Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarı [South Asia Gender Innovation Lab (SAR GIL)], ülkedeki en büyük iş portalı olan Rozee.pk çevrimiçi iş portalından veri topladı. Veriler, iş ilanlarında genel olarak önemli bir düşüş olmasına rağmen, düşüşün özellikle kadın egemen sektörlerde belirgin olduğunu gösterdi. Nisan 2020’ye kadar imalat, eğitim, sağlık ve profesyonel hizmetlerdeki iş ilanları bir önceki yılın seviyesinin %24’üne düştü. Bu arada, geleneksel olarak erkek egemen endüstriler daha az etkilendi. Örneğin, Bilgi İşlem Teknolojileri sektöründeki iş ilanları önceki seviyesinin daha makul bir şekilde %38’ine düştü. Benzer şekilde, Latin Amerika ve Karayipler Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarı tarafından yürütülen yüksek frekanslı telefon anketleri, bölgedeki iş kayıplarının %56’sının kadınların en yüksek oranda istihdam edildiği beş sektörden dördünde yoğunlaştığını gösterdi: ticaret, kişisel hizmetler, eğitim, oteller ve restoranlar. Krizden önce bu sektörlerde çalışanların %60’ı kadındı.

En çok kadınlara ait işletmeler etkilendi

Afrika Cinsiyet İnovasyonu Laboratuvarı [Africa Gender Innovation Lab (AFR GIL)], 50’den fazla ülkede kurulmuş Facebook İşletme Sayfalarına sahip yaklaşık 25.000 işletme arasında dünya çapında bir anket yapmak için Facebook ve OECD ile ortaklık kurdu. Anket, Nijerya, Gana, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerde kadın ve erkek; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki kapanma oranlarındaki farklılıkları gösterdi. Örneğin, Nijerya’da, ankete Haziran 2020’ye kadar katılan kadınlara ait işletmelerin %44’ünün ve erkeklere ait işletmelerin ise %33’ünün COVID-19 pandemisi nedeniyle kapandığını ve bunun da işyeri kapanışlarında %11’lik bir cinsiyet farkına eşdeğer olduğunu gösterdi. Etiyopya’da Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları gerçek zamanlı bir anket yürüttü ve bu ankete katılan kadınlara ait işletmelerde, satışlarda ve kârlarda yaklaşık %55’lik bir düşüş yaşandığını ileri sürdü.

Genç kızlar ve erkekler arasında istihdam beklentileri azaldı

Bangladeş’te, Güney Asya Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları ve GAGE tarafından yürütülen bir anket, iş kaybının, hane gelirindeki azalmanın ve eğitime yapılan yatırımın azalmasının, gençlerin refahını ve iş isteğini etkilediğini gösterdi. Mayıs ve Haziran 2020 arasında 2.000’den fazla gençle yapılan bilgisayar destekli telefon görüşmeleri, yarısından fazlasının (%53) “iş beklentilerine hiçbir şeyin engel olmayacağı” ifadesine katılmadığını ortaya koydu. İş istekleri üzerindeki etkileri, hane halkının yararlanabilirlik durumuna ve cinsiyetine göre değişiyordu. Örneğin, genç kızların %34’ü, genç erkeklerin %28’ine kıyasla, finansal kısıtlamaların iş isteklerini engelleyeceğine inanıyordu. İş isteklerindeki farklılıklar, gençlerin iş arama kararlarına etkiler ve pandemi sonrasında genç kadınlar ve erkekler arasındaki istihdam sonuçlarındaki farklılıkların artmasına sebep olabilir.

Bundan sonra

Bu bulgulara dayanarak, Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları bölgesel ve ülke düzeyindeki kurtarma çabalarına uyarlanmış politika önerileri geliştirmiştir. Pakistan’da Güney Asya Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları, daha önce istihdamda en büyük düşüşlerin yaşandığı sektörlerde çalışan kadınları hedef alan sosyal güvenlik ağları ve destek hizmetleri önermektedir. Afrika Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarı, kadınlara ait işletmeleri COVID-19’un etkilerine karşı korumaya yardımcı olacak, örneğin kadınların kredi limitlerine arttırılmasını sağlamak gibi tedbirler önermektedir.

İlk politika özetlerinden elde edilen kanıtlar ve tavsiyeler, birçok Dünya Bankası projesinin tasarımını şimdiden etkilemiştir. Örneğin, krizin Etiyopya’daki kadınlara ait işletmeler üzerindeki etkisine ilişkin veriler, kadın girişimcilere bir kurtarma paketi sağlayacak ve gelire dayalı yeni kredi ürünlerini destekleyecek olan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Projesi’nin [Women Entrepreneurship Development Project (WEDP II)] tasarımını etkiledi.

Latin Amerika ve Karayipler, Doğu Asya ve Pasifik, Güney Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Cinsiyet İnovasyon Laboratuvarları tarafından ortaya konulan daha yeni kanıtların, pandeminin kadın istihdamı üzerindeki etkilerini ele almak için Dünya Bankası operasyonlarının tasarımını bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz.

Yazar: Jessica Gesund

Çeviren: Rümeysa Keskinoğlu

Düzenleyen: Buse Çalık

Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2021/08/how-world-bank-s-gender-innovation-lab-is-helping-to-close-the-employment-gap-for-women/

Leave a comment