Dil izlenimi: Politikacıların dili

Dil izlenimi: Politikacıların dili

Kimler beyzbolculardan çok beyzbolun içindedir? Muhtemelen politikacılardır.

Politikayı yakından takip etmiyorsanız politik dilin sürekli değişen manzarası, tüm bunların ne anlama geldiğine dair anlayışınızı kolayca etkileyebilir.

Her şeyden önce, hükümetin nasıl işlediğini belirli yönleriyle tanımlamak için birçok hukuk ve endüstri terimi vardır. Ancak politikacılar özellikle sloganlara, moda olan sözcüklere, ikili anlatımlara ya da hassas konular etrafında dans etmek için üstü kapalı sözcükler kullanmaya bayılıyorlar. Basın toplantılarında, tartışmalarda ve tweetlerde duyacağınız politik söylemlerden bazıları etkisini korumakta oldukça iyidir. Bazıları bizi belirli bir aday veya seçim yılına geri götürüyor. (‘’Kadınlarla dolu klasörleri’’ veya ‘’cadıları’’ hatırlıyor musunuz?) Her şeyi başından beri yakından takip etmedikleri sürece, ortalama seçmenler zaman zaman yabancı bir dil konuşan politikacıları dinliyor gibi hissedebilir.

İşte bu garip terimlerin bazılarının gerçekte ne anlama geldiğine dair kısa bir kod çözücü:

Astroturf: Tabandan gelen bir kampanyanın aksine (aşağıya bakınız); bir halı saha kampanyası, büyük sponsorları, onu doğada otantik bir şekilde tabandan görünmesini sağlamak için gizlenen bir kampanyadır. Dolayısıyla pahalı, sahte çimlere atıfta bulunur.

Bellwether state: “Bellwether” kelimesi başlangıçta boynuna çan takan ve böylece sürünün tamamının bulunmasına yardımcı olan koyunlara atıfta bulunan bir çoban terimidir. Siyasi söylemde; barbar bir devlet, seçim için kömür madenindeki kanaryaya benzer. Çünkü tarihsel olarak kazanan adaya oy verir. Ohio ve Missouri, bellwether eyaletlerine örnektir.

Christmas Tree: Bazen kanun sadece bir kanun maddesinden ibaret değildir. Bu; kendisine eklenen birden fazla madde değişikliğinin (bir Noel ağacındaki süs eşyaları gibi) genellikle asıl amacından tamamen bağımsız olan, ancak çeşitli politikacıların ve çıkar gruplarının özel ilgi alanlarını veya gündemlerini desteklemeye hizmet eden bir yasa tasarısıdır.

Earmark: Politikada tahsis, temelde belirli bir proje veya kurum için kullanmak üzere belirli bir miktar fon ayırmaktır. Ancak neyin bir kulak işareti ve neyin düzenli bir harcama olarak sayıldığı her zaman çok açık değildir.

 Filibuster: Hitabet gücüne sahip bir politikacıysanız, gerçekten çok uzun bir konuşma yaparak senatoda bir oylamayı erteletebilirsiniz. Bu, genellikle azınlık partisi tarafından kullanılan son çare olan bir engelleme biçimidir. Ancak 60 senatör haydudu yenmek için oy kullanırsa, oylama devam edecektir. “Haydut” kelimesi, “korsan” veya “serbest adam” için Felemenkçe bir kelimeden gelir.

Free stuff: Politikacılar “eşantiyon ürün vermekten” bahsettiklerinde genellikle evrensel sağlık hizmetleri veya bir ücretsiz eğitim platformunda çalışan politikacılara atıfta bulunurlar. Çoğu zaman bu siyasi jargonun anlamı, adayın bu sözü nasıl ödeyeceğini bilmemesi ve sözün kendisinin abartılı ve savurgan olmasıdır (ortalama insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için fonların yeniden tahsis edilmesinden ziyade).

Grassroots: Bir taban hareketi veya kampanyası, yukarıdan aşağıya veya hiyerarşik olanın tam tersidir. Bunun yerine, değişim yaratmak için bir araya gelen insanların organik çabalarına dayanır.

Inside Baseball: Bu terim yalnızca siyasette kullanılmaz, aynı zamanda genellikle politik bir bağlamda kongrenin teknik iç işleyişini veya genellikle anlaşılmaz ve hükümete derinlemesine dâhil olmayanlar için biraz sıkıcı olan anayasal uygulamaları tanımlamak için kullanılır.

Joe Sixpack: (Ayrıca bakınız: Tesisatçı Joe) Görev için aday olan bazı adayların favori taktiği, Joe Sixpack veya Joe the Plumber gibi arketip bir işçi sınıfının gereksinimlerine başvurmaktır. Çoğu zaman söylenmemiş çıkarım, Amerikalı prototipin küçük bir kasabada mavi yakalı bir işçi (genellikle beyaz) olduğu ve ihtiyaçlarının Washington’daki seçkinler tarafından temsil edilmediğidir.

Malarkey: Bu, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’in 2012 tartışmalarında meşhur ettiği bir Bidenizm’dir ve şu anki başkanlık kampanyası sayesinde hala tedavüldedir. “Malarkey” kelimesi, esasen “safsata” veya “atmasyon” anlamına gelen 1920’lerden kalma bir terimdir.

Pork Barrel: Domuz eti fıçısı harcaması, genellikle daha kolay yolsuzluk olarak etiketlenebilecek bir ayırma biçimidir. Domuz eti fıçı harcaması genellikle küçük ilgi gruplarına ve kampanyaya katkıda bulunanlara fayda sağlar. Bu siyasi söylem, domuz eti değerli olduğu için gerçek bir domuz fıçısının mecazi olarak “geçim” anlamına geldiği 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Daha sonra, politikacılar kendi bölgelerine fayda sağlamak için hükümet fonlarını bir kenara ayırdıklarında, bir domuz fıçısından kazanılan kâr ile eyalet projeleri ve federal projelerden elde edilen kâr arasında ilişki kuruldu.

Stump Speech: Çoğumuz Bernie Sanders’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki servet dağılımı hakkındaki güçlü konuşmasına oldukça aşinayız ve bunun nedeni muhtemelen aynı konuşmayı 40 yıldır yapıyor olmasıdır. Bir kütük konuşması, bir adayın çekirdek platformunu açıklamak için yaptığı rutin konuşmadır. Neden “kütük” konuşması? Eskiden adaylar konuşmalarını yapmak için gün içinde ağaç kütüklerinin üzerinde dururlardı.

Kaynak: Babbel

Yazar: Steph Koyfman

Çevirmen: Alperen Kağan Şenel

Düzenleyen: Yaren Kardelen Budun

Leave a comment