Cinsiyet eşitliği neden önemlidir?

Cinsiyet eşitliği neden önemlidir?

Buradaki amaç nedir?

Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarını güçlendirmektir.

Neden?

Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yarısını oluşturmaktadır; dolayısıyla dünyanın yarısının potansiyelini de temsil ederler. Fakat bugün cinsiyet eşitsizliği her yerde devam etmektedir ve bu durum toplumsal ilerlemeyi durdurmaktadır.

2014’ten itibaren 43 ülke anayasalarında erkekler ve kadınlar arasında eşitliği temin etmesine rağmen 52 ‘si henüz bu yönde bir adım atmadı.

Cinsiyet eşitliği sağlanmaz ise ne olur?

Kız çocuklarının karşılaştığı eşitsizlikler doğdukları andan itibaren başlar ve hayatları boyunca onları takip eder. Bazı ülkelerde genç kızlar sağlık hizmetlerinden ve sağlıklı beslenme koşullarından yoksundur. Bu da yüksek ölüm oranlarına sebep olmaktadır. Genç kızlar ergenliğe adım attıkça cinsiyet eşitsizlikleri artar. Çocuk yaşta evlilik kız çocuklarını erkeklerden daha fazla etkiler. Dünya genelinde yaklaşık 15 milyon on sekiz yaşın altındaki kız çocuğu evlendirilmektedir, bu da günde 37.000 kız çocuğuna tekabül eder. Genç yaşta evlenmek kız çocuklarının eğitimini de etkiler. Gelişmekte olan ülkelerin yaklaşık üçte biri ilköğretim düzeyinde cinsiyet eşitliğinde başarısızdır. Sahra- altı Afrika, Okyanusya ve Batı Avrupa’da kız çocukları hem ilköğretime hem de ortaokula girmede hala engellerle karşılaşmaktadır.

Cinsiyet eşitsizliği kadınları nasıl etkiler?

Eğitimdeki dezavantajlar işgücü piyasasında sınırlı fırsatlara ve beceri (zanaat) eksikliğine sebep olur. Kadınların ve kız çocuklarının desteklenmesi ekonomik büyüme ve toplumsal gelişim için zaruridir. Kadınların işgücüne tam katılımı, çoğu durumda ulusal büyüme oranlarına çift haneli rakamlar olan yüzde puanı ekleyecektir.

Cinsiyetle alakalı başka sorunlar var mıdır?

Evet. Dünya çapında, 15-49 yaş arasındaki kadınların yüzde 35’i, fiziksel ve/veya cinsel birliktelik şiddeti veya partner dışı cinsel şiddete maruz kalmıştır. 15-19 yaşlarındaki her 3 kız çocuğundan 1’i, Afrika ve Orta Doğu’daki 29 ülkede zararlı uygulamanın en yaygın olduğu ve uzun süreli kanama, enfeksiyon (HIV dahil) riskinin yüksek olduğu bir tür kadın sünnetine, doğum komplikasyonlarına, kısırlığa ya da ölüme maruz kalmıştır. Bir AB/BM ortaklığı olan Spotlight girişimi (https://spotlightinitiative.org/), kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin (VAWG) ortadan kaldırılmasına odaklanan küresel ve uzun soluklu bir girişimdir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği beni neden ilgilendirsin?

Nerede yaşıyor olursanız olun, cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkıdır. Cinsiyet eşitliğini ilerletmek, yoksulluğun azaltılmasından kız ve erkek çocukların sağlığının, eğitiminin, korunmasının ve esenliğinin geliştirilmesine kadar sağlıklı bir toplumun tüm alanları için kritik öneme sahiptir. Kız çocuklarına yönelik eğitim programlarına yatırım yapmak ve evlenme yaşını yükseltmek, harcanan her dolar için 5 dolar kazandırabilir. Kadınlar için gelir getirici faaliyetleri geliştiren programlara yatırım yapmak, harcanan her 1 dolar için 7 dolar geri getirebilir.

Bu meseleleri düzeltmek için ne yapabiliriz?

Genç bir kız çocuğuysanız okumaya devam edebilir, hemcinsiniz sınıf arkadaşlarınıza aynı şeyi yapmalarında onları cesaretlendirebilir ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim hakkınız için savaşabilirsiniz.

Kadınsanız, fırsat eşitliğinin önünde istenmeyen ve genellikle görünmez bir engel oluşturan bilinçsiz önyargılara ve örtülü çağrışımlara değinebilirsiniz.

Eğer bir erkek çocuğu ya da yetişkin bir erkekseniz, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sağlıklı, saygılı ilişkileri benimsemek için kadınlarla ve kız çocuklarıyla birlikte çalışabilirsiniz. Kadın sünneti gibi kültürel uygulamaları engellemek ve kadınların ve kızların haklarını sınırlayan ve onların tam potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen zararlı yasaları değiştirmek için eğitim kampanyalarına fon sağlayabilirsiniz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5 ve diğer sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: (http://www.un.org/sustainabledevelopment)

Çeviren: Muhammed Erdem Koçak

Düzenleyen: İrem Nur Arslan

Kaynak: Sustainable Development

Leave a comment