Totaliterlik Kavramı ve Güncel Siyasal Söylemdeki Rolü