Category: Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 5

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 5

Marx ve Engels’in karakteristik özelliği edebiyat ve sanata dair son derece enternasyonalist yaklaşımlarıdır. Avrupalı olsun olmasın, büyük ve küçük her ulusun sanatına, her halkın dünya sanat ve edebiyat hazinesine kendi eşsiz katkısını sunduğuna inanarak eşit önem atfetmişlerdir. Sanat ve edebiyatın İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya’daki gelişiminin yanı sıra Doğu’nun ya da İrlanda, İzlanda […]

Devamını oku

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 4

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 4

Bilimsel komünizmin kurucularının, 17. ve 18. yüzyılların edebi hareketi olan klasisizm hakkındaki en önemli yorumu Marx tarafından 22 Temmuz 1861’de Lassalle’ye yazdığı bir mektupta yapıldı. Kültürün gelişimine dair materyalist anlayışı temel alan Marx mektubunda klasisizmin, en meşhuru üç birlik kuralı olmak üzere, klasik tiyatro yasaları ve klasik estetiğin yanlış anlaşılmasının sonucu oluştuğunu reddetti. Klasisizm teorisyenleri […]

Devamını oku

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 3

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 3

Marx ve Engels 1859’un baharında Lassalle’a yazdıkları mektuplarında realizm hakkında önemli fikirler ortaya koydular. Bu mektupta Lassalle’ın Almanya’da Köylü Savaşı’nın arifesinde, 1522-23 yılları arasında gerçekleşen Şovalye İsyanı’nı konu alan Franz Von Sickingen oyununu eleştirmişlerdi. Bu iki mektup çok önemlidir çünkü bu mektuplar Marksist estetiğin temel ilkelerini barındırmaktaydı. (S. 98-107) Marx’ın ve Engels’in sanatçıdan talepleri doğrucu […]

Devamını oku

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 2

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 2

Marx ve Engels, yapıtlarında kin toplumunda sanatın sınıfsal doğası hakkında birkaç engin düşünce öne sürdü. Çoğunlukla, kendi sınıfsal konumlarına bile rağmen, hayatı gerçekçi ve yalın bir şekilde resmedebilen büyük yazarların bile, sınıflı bir toplumda yöneten sınıfların fikir ve çıkarlarının baskısı altında olduklarını ve sıklıkla çalışmalarında bunlara tavizler verdiklerini gösterdiler. Marx ve Engels; Goethe, Schiller, Balzac […]

Devamını oku

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 1

Önsöz: Marx ve Engels’den Edebiyat ve Sanat Üzerine – Bölüm 1

Bu kitap, okura Karl Marx ve Friedrich Engels’in sanat ve toplumdaki yeri hakkında görüşlerini bildiren eserleri ve mektuplarının hem alıntıları hem de bazılarının tamamından oluşan bir seçki sunar. Kitabın içeriği, bilimsel komünizmin kurucuları tarafından bu konuda yazılanların hepsinden uzak olsa da, okuru Marx’ın ve Engels’in sanatsal dünyaya dair en önemli fikirleri hakkında bilgilendirir. Karl Marx […]

Devamını oku