Emperyal Düzene Karşı Direnme ve Tıp ve Halk Sağlığı İçin Alternatif Bir Geleceğin İnşası

Emperyal Düzene Karşı Direnme ve Tıp ve Halk Sağlığı İçin Alternatif Bir Geleceğin İnşası – Bölüm 5: Yeni Bir Düzen İçin Sosyomedikal Aktivizm

Makalenin önceki kısımlarında bahsi geçen konular, kamu sağlığının bazı temel ilkelerini destekliyor; sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, temiz suya ve güvenli bir çevrenin diğer öğelerine ulaşma hakkı, köt...

Emperyal Düzene Karşı Direnme ve Tıp ve Halk Sağlığı İçin Alternatif Bir Geleceğin İnşası – Bölüm 3: Bolivya’da Suyun Özelleştirilmesine Karşı Direniş

Temiz su hala kamu sağlığının asli hedeflerinden biri olmakla beraber, dünyanın tatlı su kaynaklarının azalması şirketlerin kâr için yöneldiği yeni bir alan haline geldi. Suyu bir meta olarak satmaya çalışan bü...

Emperyal Düzene Karşı Direnme ve Tıp ve Halk Sağlığı İçin Alternatif Bir Geleceğin İnşası – Bölüm 2: El Salvador’da Sağlık Hizmetleri Özelleştirmesine Karşı Mücadele, 2. Kısım

Ancak bu zafer kısa ömürlü oldu. Flores’in partisi ARENA, 1024 Sayılı Kararname’yi geri almaya yetecek oyu sağlayan bir ittifak kurdu. Çatışma altı ay daha sürdü ve bu süre zarfında San Salvador’da pek çok yürü...

Emperyal Düzene Karşı Direnme ve Tıp ve Halk Sağlığı İçin Alternatif Bir Geleceğin İnşası – Bölüm 2: El Salvador’da Sağlık Hizmetleri Özelleştirmesine Karşı Mücadele, 1. Kısım

Kamu sağlığı ve tıptaki emperyal politikalara karşı ilk kesintisiz direnişlerden biri 1990’ların sonunda El Salvador’da patlak verdi. Bu mücadele, Dünya Bankası’nın o dönem iktidarda olan sağcı parti ile işbirl...