Category: Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç

Arkeolojik eserlerden ve eski metinlerden taşan antik kent kokuları

Arkeolojik eserlerden ve eski metinlerden taşan antik kent kokuları

Koku moleküllerini fark etmek ve Kleopatra’nın parfümünü hazırlamak, eski zamanlardaki kokular üzerine yapılan yeni araştırmaların bir parçasıdır. Eski toplumlardaki kokuların spektrumu ve olası kültürel anlamları, koku molekülleri, eski belgeler ve diğer arkeolojik buluntular üzerinde çalışan bilim insanları tarafından araştırılıyor. Burada, Lotus çiçeğini koklayan eski bir mısır kraliçenin oyulmuş kabartması, firavunların ve ailelerinin yaşadığı kokulu dünyayı […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 7: Sonuç

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 7: Sonuç

Feuerbach Üzerine Tezler’de Marx insanların eyleme geçtikçe -zorunlu yiyecek, giysi ve barınak ürettikçe- kendilerini değiştirdiklerini ileri sürmüştür. Aşamalı kümülatif değişimler bu üretim şekli çevresinde, eski fikirler ve sosyal ilişkilere meydan okuyan yeni ilişkiler ortaya çıkarır. Engels’in detayları tamamen çarpıktı. Avustralya’dan gelen yetersiz raporlar haricinde eski toplumlardaki avcı-toplayıcılar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Araştırmalarını okuduğu Kızılderililer […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri – Bölüm 6: Engels’in Ötesinde, 2. Kısım

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri – Bölüm 6: Engels’in Ötesinde, 2. Kısım

Sosyal yeniden yapılanmanın en belirgin sonucu kadınlara yönelik baskı olmasına rağmen bu durum ne tecrübesiz yöneticilere ne de yönetilenlere aşikar olurdu. Engels’in iddia ettiği gibi, pek çok değişime sebep olup beklenmedik sonuçlar doğuracak  olan bu gelişmeler yüzlerce değilse binlerce yıl içinde gerçekleşti. Sosyal, kültürel ve politik yaşamda değişimler vardı; tıpkı toplumun üretim kapasitesinde olan her […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 6: Engels’in Ötesinde, 1. Kısım

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 6: Engels’in Ötesinde, 1. Kısım

Kadınlara yönelik baskının sınıflı toplumlarla nasıl bütünleştiğini açıklamak için, üretimdeki nesnel gelişmeler ile üremede yeniden yapılanma da dahil toplumsal ilişkilerde ortaya çıkan değişimler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmalıyız. Avcı-toplayıcılar ve balıkçılar, hâlâ büyük ölçüde eşitlikçi iken, bir çeşit artı ürün üretebilecekleri bir yere en azından mevsimsel olarak yerleşmeye başladılar. Artı ürünlerin kontrolü güvenilir kişilere ya da […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 5: Gelişmekte Olan Tartışmalar ve Kanıtları

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 5: Gelişmekte Olan Tartışmalar ve Kanıtları

Öncelikle konu ile alakalı son kırk yıl içindeki Marksistler ve feministler arasındaki savlar ve tartışmaları özetlemek gerekli. 1970’lerde bazı feministler avcı toplayıcı toplumlarda erkeklerin üstünlüğünü varsayan beyanlara karşı çıktı. Yukarıda [Önceki bölümlerde, ed.] bazılarından bahsedilen feministler, kadınların toplayıcı olarak yapıcı, üretici rol oynadığını ve bunun erkeklerle eşit statü sağladığını buldu. Karen Sacks de aynı şekilde […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 4: Modern Bağlamda Engels’in Savı

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 4: Modern Bağlamda Engels’in Savı

Şimdi son araştırmaların neyi belirttiğinin ve Engels’in savına nasıl etkileri olduğunun üzerinde duralım. 1960’lardan beri toplanıp artık geniş çevrelerce kabul edilen kanıtlar, Engels’in savının neredeyse tüm detaylarını çürütmektedir. Ama savının temeli, yani kadınlara yönelik baskının evrensel olmayıp sınıflı toplumun yükselişine dayandığı, daha net bir şekilde doğrulanmıştır. Oxford Avcı-Toplayıcı Arkeoloji ve Antropolojisi El Kitabı’nın (buradan sonra […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 3: Engels’in Argümanları

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 3: Engels’in Argümanları

Engels ilk insanların küçük eşitlikçi topluluklarda yaşadığını savunuyordu. Kendisinin deyimiyle ilkel komünist ya da bazen yabani hatta barbar topluluklardan bahsediyordu. Yabani ve barbar kelimeleri modern okuyucuya saldırgan gelebilir ancak bu kavramlar, o dönemde arkeoloji terminolojisinde kullanılan terimlerdir. Binlerce yıldır insanlar, bulundukları topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ve yenilikçi yollar bulmaya çalıştılar. Ta ki bireysel işgücü […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 2: Kadına Yönelik Baskı Evrensel Midir, 2. Kısım

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 2: Kadına Yönelik Baskı Evrensel Midir, 2. Kısım

İkinci olarak, çoğu antropolojik çalışmanın Avrupa merkezciliği, kapitalizm öncesi toplumlar üzerindeki sömürgeci genişlemenin etkilerini örtbas etmektedir. Feminist antropolog Rayne Reiter’in belirttiği gibi: Kalahari’nin Kung halkı, Eskimolar, Avustralya Aborjinleri gibi mevcut toplayıcı halkların yaşamlarını, tam anlamıyla Paleolitik dönemde meydana geldiğini tahmin ettiğimiz süreçlerin sergileri ve kopyaları olarak yorumlayamayız. Aynı şekilde milyonlarca yıl maruz kaldıkları nüfuz tarafından, […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 2: Kadına Yönelik Baskı Evrensel Midir, 1. Kısım

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 2: Kadına Yönelik Baskı Evrensel Midir, 1. Kısım

1960’lara kadar neredeyse bütün antropologlar kadınların tarihin her döneminde baskı altına alınmış olduğunu kabul ediyorlardı. Bilimsel araştırma iddiasına sahip olduğu için antropolojiye kafa tutmak zordu. Bu nedenle bu konumdaki feministlerin etkisi büyüktü. Simone de Beauvoir meşhur İkinci Cins kitabında “bu dünya hep erkeğin dünyası olmuştur” ve “kadın, bu tür içinde av konumundadır” demişti. Susan Brownmiller’ın […]

Devamını oku

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 1: Giriş

Kadınlara Yönelik Baskının Kökenleri: Engels Savunması ve Yeni bir Başlangıç – Bölüm 1: Giriş

“On sekizinci yüzyıl aydınlanmasından devralınan en saçma düşüncelerden biri, toplumun başlangıcında kadının erkeğin kölesi olduğudur.’’   Frederick Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni   “Marksist analizin temel ilkesi…insan evrimini yönlendiren görünmeyen ellerin ya da ilkelerin olmamasıdır. Aynı zamanda değişimi, sosyal sistemin kendi içindeki güçler tarafından üretilmiş olarak görür. Başka bir deyişle, nedenler sosyal sistemin […]

Devamını oku