Siyaset

Fransız İhtilali: Genel Meclis ve İhtilal

1788’in son aylarında Necker, Genel Meclis ile olan buluşmanın 1 Ocak 1789’ya çekildiğini duyurdu. (Aslına bakılırsa buluşma aynı yılın 5 Mayısına kadar gerçekleşmedi). Ama bu ferman ne Genel Meclis’in alacağı ...

Komünizm: Engelliliği Sonlandıracak Gerçek Hareket

Bu makale, engelli insanların yaşadığı ezilmişliği anlamayı ve aşabilmeyi sağlayacak devrimci yaklaşımları geliştirmek için; komünist teori ile engellilik aktivistlerinin ve teorisyenlerinin bakış açılarını har...

Kolonyalizm ve Emperyalizm

Kavram Emperyalizm kavramı, bir devletin diğer devlet ya da devletlere, askeri, ekonomik ve politik olarak uyguladığı sömürücü eylem, doktrin ya da tutuma verilen isimdir. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde, Avrup...

Hepimiz Boşlukları Doldurmak İçin Varız

Terörizm, güçlerinden hak bulanlar tarafından çok daha yıkıcı bir terör saldırısı şeklinde yapılırsa terörizm değildir. Dünya, Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’ya yapılan kanlı saldırıyı korku dolu gözl...

Ermenilerin Gözünden Kürtler

“Bir zamanlar kendi devletleri vardı.” Ermeni ilkokulu K. Khachaturov’un gözetmen öğretmeni, 1894 tarihli seyahat günlüklerine bir not bırakmıştı: Bu satırların yazarı, eski Kürtlerden sık sık başkentle birlik...