Bulgaristan Halk Cumhuriyeti (BHC), 15 Eylül 1946- 15 Kasım 1990 yıllarındaki Bulgaristan devletinin resmi adıdır ve daha sonrasında Bulgaristan Cumhuriyeti adını almıştır. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, devlet olarak varlığının neredeyse tamamı boyunca bağımsız bir toplumsal ve siyasi bir örgüt olan, Bulgaristan Komünist Partisi ve Bulgaristan Ulusal Zirai Birliği öncülüğündeki Anayurt Cephesi tarafından yönetilmiştir. Bulgaristan Komünist Partisi, 1990 yılında Bulgaristan Sosyalist Partisi adını almıştır. Bulgaristan hükümetinin 1971 Anayasasına göre Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, işçi sınıfının başkanlık ettiği kasaba ve köy emekçilerinin Sosyalist devletidir.

II.Dünya Savaşı’ndan sonra Bulgaristan Demografik Geçişin ikinci aşamasında bulunmaktadır. 20.yy’ın başlangıcında sağlık hizmetlerindeki gelişimlerle birlikte nüfus artışı da hızla yükselmiştir. 1950’li yıllarında Bulgaristan Devleti, demografik geçişin üçüncü aşamasına gelmiştir. Doğum oranı yavaş yavaş azalmaya başlarken, 80’li yılların sonunda doğal büyüme oranı neredeyse sıfıra ulaşmıştır. Buna, ailedeki çocuk sayısının azalmasına eşlik etmektedir. Bu süreçteki temel etkenler; kentleşme, tarım sektörünün gelişmesi ve ekonomide kadınların istihdamının artmasıdır.

Bulgaristan’daki Komünist yönetim dönemi, aynı zamanda ülkedeki kitlesel göçle de bağlantılıdır. Türkiye’ye büyük dalgalar hâlinde göç eden Türkler ve diğer Müslümanlar en çok 1949-1951’de 155.000, 1969-1978’de 115.000 ve Rönesans olarak adlandırılan dönemin sonu olan 1989’da 322.000 kişilik göçler olmuştur. Rejimin kurulmasından hemen sonra, 45.000 Yahudi İsrail’e giderken, 2.000 Trakyalı Bulgar ve 5.000 Ermeni Sovyetler birliğine ve 2.000 Çek ve Slovak ise, Çekoslovakya’ya gönderilmiştir. Batı ülkelerine giden siyasi ve ekonomik göçmenlerin sayısının yaklaşık 15.000 olduğu tahmin ediliyor. Ülkeye gelen göç ise daha kısıtlıdır; savaştan hemen sonra Ege Makedonya’dan yaklaşık 20.000 Bulgar ve dönem boyunca buna yakın sayıda Sovyet vatandaşından ibarettir .Bu dönemde, Bulgar tarihinin en önemli demografik değişimi, 1950’lerden 1970’lere kadar 2.2 milyon kişinin köylerden göç ederek kollektifleşme ve sanayileşme kaynaklı aşırı yoğun kentleşmeye yol açmaları olmuştur. Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda 1950 ile 1990 yılları arasında kırsal nüfus %10-15 oranında azalırken, Bulgaristan’da düşüş %42 oranında gerçekleşmiştir. Bu süreç en dağlık ve sınırda bulunan bölgeleri, fakat özellikle de kuzeybatı Bulgaristan’ı etkilemektedir.

            4 Aralık 1985 yılında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti  8,948,649 nüfusa sahipti. Bunların 4,443,302’si erķek (%49,05), 4,515,347’si (%50,95) kadındır. Şu anda ise, ülkedeki şehir nüfusunun sayısı 5,799,939’dur (%64,8.) Bunların ise, %49,2’ si erkek ve %50,8 kadındır. Kırsal nüfus 3,148,710’dur (%35,2). Bunların %49,8’i erkek ve %50,2’si kadındır.

 

Çevirmen: Emre Karataş

Kaynak: Wikipedia