Yazar: Çeviri Gazetesi

Jean-Paul Sartre’nin maceraları

Jean-Paul Sartre’nin maceraları

Sam Kelly Jean-Paul Sartre’nin, varoluşçuluğun Hunter S. Thompson’ı olduğunu söylüyor. Jean-Paul Sartre (1905-1980) varoluşçuluğun belki de en ünlü temsilcilerinden. Onun felsefesi insanlığın hiçbir zorlayıcı gerekçe olmaksızın karar vermek zorunda kalmanın dayanılmaz yüküyle lanetlendiğini savunur. Ona göre insanların, hayatlarıyla ne yapması gerektiğini dikte edecek hiçbir Tanrı veya yüce bir güç yoktur. İnsan tek başınadır, yektir; herhangi […]

Devamını oku

Toplumda kanunlara neden ihtiyaç duyarız?

Toplumda kanunlara neden ihtiyaç duyarız?

Giriş Bazı insanları, zayıf iradeli bir hayvan olarak tanımlamak mümkündür. Paranın ve gücün kokusunu aldıkları an hemen etkilenirler. Bu durum, tamamen doymak bilmeyen açgözlülüklerinden ötürüdür. Açgözlülük, bazen iradesi güçlü olan birinin bile aklının çelinmesine neden olabilir. Çocukluğumuzdan beri birçok “kahramanın” açgözlülüğünden dolayı tuzağa düşerek kötü yola girdiklerine dair kim bilir kaç hikaye duymuşuzdur. Hayata dair […]

Devamını oku

Tarihte bir mihenk taşı- Rosetta Taşı antik uygarlıkların gizemlerini nasıl ortaya çıkardı?

Tarihte bir mihenk taşı- Rosetta Taşı antik uygarlıkların gizemlerini nasıl ortaya çıkardı?

Daha büyük bir kaya levhasının sadece bir parçası olmasına rağmen Rosetta Taşı’nın yüzüne oyulmuş harfler ve semboller, bilim insanlarının eski bir Mısır yazı sisteminin kodunu çözmesine ve nihayetinde uygarlığın birçok gizemini ortaya çıkarmasına yardımcı olmuştur. Napolyon’un asker birliklerince Mısır’da keşfedilen ve oldukça sade bir görünüme sahip olan bu levha, Mısır hiyerogliflerinin altında yatan gizli kodları […]

Devamını oku

Karpathos: Kadınların hâkimiyet kurduğu Yunan adası

Karpathos: Kadınların hâkimiyet kurduğu Yunan adası

On İki Adalar zincirinin en büyük ikinci adası olan Karpathos (Kerpe Adası), kadınların hâkim olduğu bir yerdir. Adanın uzak konumundan dolayı, yerel halk kendilerine özgü adetleri, Yunan lehçeleri ve özgün giyim kuşamları da dahil olmak üzere birçok geleneği hâlâ devam ettirmektedir. Genel itibariyle tüm On İki Ada toplumlarının, topluluklarındaki kadınların sahip olduğu özel ve saygın […]

Devamını oku

Kara Veba: Vebanın Avrupa’da baş göstermesi

Kara Veba: Vebanın Avrupa’da baş göstermesi

14’üncü yüzyılın ortalarında Avrupa’da ortaya çıkan bu garip hastalık insanlar için bir felaket doğurdu. İnsanlar ateşlendi, vücutlarının her yerinde şişlikler oluşmaya başladı ve kısa bir süre sonra birbiri ardına ölümler meydana geldi. Veba bu şekilde patlak vermiş oldu. Vebanın kökeni Hastalığın yayılmasına karşı neler yapılabileceğinin ortaya çıkarılması o kadar uzun sürdü ki ilk 5-6 yıl […]

Devamını oku

Jack London’ın Martin Eden’i: Varoluşsal Kahramanın Gelişimi

Jack London’ın Martin Eden’i: Varoluşsal Kahramanın Gelişimi

Spinner, 1970’te yayınlanan bu makalede otobiyografik roman Martin Eden’i tartışıyor. Romanı, Amerikan edebiyatının ilk umutsuz, varoluşçu anti-kahraman romanlarından biri olarak görüyor. Martin Eden, Amerikan başarı öyküsünün parçalanışı, Horatio Alger efsanesinin nihai çöküşü ve Servet İncili efsanesinin büyük düşüşünü belgeleyen ilk romanlardan birisidir. Buna rağmen aynı zamanda yeni Amerikan dramasının ilk sahnelerinden birine, modern anti-kahramanın varoluşsal […]

Devamını oku

Gregor Samsa’nın yalnızlığı

Gregor Samsa’nın yalnızlığı

Franz Kafka’nın Dönüşüm adlı eserinde ana karakter olan Gregor, hikâyenin ilk kısmında dev bir böceğe dönüşmüştür. Bu yaşanılan fiziksel dönüşüm aslında Gregor’un içsel dünyasını yansıtmaktadır. Böceğe dönüşmeden önce, ailesine destek olan başarılı bir iş adamıydı. Ailesine bakan tek kişi o olmasına rağmen onlardan ne saygı ne de bir takdir görebildi. Gregor’un yaşadığı bu muameleyi başkası […]

Devamını oku

Christiane Nord’un ‘işlev ve sadakat’ anlayışı

Christiane Nord’un ‘işlev ve sadakat’ anlayışı

Giriş 1970’lerde ve 1980’lerde çeviriye yönelik işlevselci yaklaşımların ortaya çıkışı, Munday (2001: 72)’in belirttiği ‘çeviri kaymasının değişmeyen dil bilimsel tipolojileri’nin Catford (1965: 73)’ın ifade ettiği ‘kaynak ve hedef metin arasındaki çeviri sürecinde biçimsel uyumu terk etme’ anlayışına evrilmesi ve hedef metnin tüm işlevlerini dikkate almak epey yenilikçi bir boyuttur. Ancak bu yaklaşımlar çeşitli sebeplerle eleştirilmiştir. […]

Devamını oku

Bu yeni yöntem Neandertallerden hangi genleri almış olabileceğimizi ortaya çıkarabilir

Bu yeni yöntem Neandertallerden hangi genleri almış olabileceğimizi ortaya çıkarabilir

Kopenhag Üniversitesinden araştırmacılar, insan genomunda Neandertal ve diğer arkaik insanlardan gelen yararlı mutasyonlar aramak için nöral ağlar kullanarak yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu insanların modern insanlarla karıştığı biliniyor ancak onlardan miras kalan genetik materyalin tüm kaderi hâlen büyük ölçüde bilinmiyor. Araştırmacılar; metabolizmanın, kan hastalıklarının ve bağışıklığın çekirdek yolunda bulunan daha önce bildirilmemiş mutasyonlar da keşfettiler. […]

Devamını oku

Batı müziği tarihi: Batı müziği evriminin altı klasik aşaması

Batı müziği tarihi: Batı müziği evriminin altı klasik aşaması

Müzik, kadim zamanlardan beri insan kültürünün bir parçası olmuştur. Bununla birlikte Batı uygarlığının müzik tarihi tartışılırken normalde altı farklı dönemden bahsedilir. Bunlar: Halk ve Orta Çağ Kilisesi Dönemi, Rönesans Dönemi, Barok Dönemi, Klasik Dönem, Romantik Dönem ve sonuncu ama bir o a kadar da önemli, 1800 ve 1900´leri ya da bilinen söylemiyle 19. ve 20. […]

Devamını oku