Polonya, Sovyetler Birliği’ni tarihinden silmeye çalışırken Rusya Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında Sovyetlerin Polonya’ya yaptığı kapsamlı yardımları listeleyen belgelerin gizlilik kararını kaldırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı Merkez Arşivi’nin “daha önce açık kaynaklarda hiç yayınlanmamış” belgeleri, Polonya’nın 1944-45 yılları arasında Nazilerden kurtarılması sırasında Sovyetlerden aldığı desteğin ayrıntılarını sunuyor. Belgelere göre SSCB, kurtarılan bölgelerdeki Polonyalılara “yiyecek, tıbbi malzeme, taşıt, yakıt ve sanayi girişimleri için hammadde” sağlamış. Savunma Bakanlığı’nın bir açıklamasına göre yardımlar Sovyet Kızıl Ordusunun malzeme stoklarından ve SSCB Halk Levazım Dairesi’nden sağlanmış.

Bakanlık, “Polonya nüfusu ve ülkenin tarım seferberliği için, yalnızca 1945 yılının Mart ve Kasım ayları arasında, 1945 yılı fiyatlarına göre değeri 1.5 milyon rublenin üzerinde yiyecek maddesi sağlandı.”, dedi. “1945’in ikinci ve üçüncü çeyreği boyunca Polonya Geçici Hükümeti’ne destek olarak 130 bin tonun üzerinde yiyecek, 20 bin ton pamuk, 100 bin ton deri ve 2 binden fazla kamyon verildi.”

Belgeler, Polonya’ya yapılan 8 bin ton et ve tarım için tohum ve tarımsal makine yardımının da ayrıntılarını gösteriyor. Bu belgeler, yardım alan Polonyalıların imzaladığı makbuzlarla destekleniyor. Kızıl Ordu aynı zamanda, Nazilerin Polonya’dan geri çekilirken patlattığı demiryolları ve köprülerin yeniden inşasında da yer almış.

Savunma Bakanlığı aynı zamanda Sovyet askeri komutanlığı ve Polonya Geçici Hükümeti arasında, sanayi ekipmanları ve Almanya’nın Polonya topraklarında bıraktığı diğer mülklerin kaderiyle ilgili yaptıkları bir anlaşmayı da yayımladı. Anlaşma belgesinde “Polonya’daki tüm Alman tesisleri ve ekipmanları, istisna olmaksızın, Polonyalılara devredilmiştir. Bunların kaldırılması ve devri kesinlikle yasaktır.” diye belirtiliyordu.

Haziran 2017’de, Polonya parlamentosu komünizm ve herhangi bir totaliter yönetimle ilgili propagandalara yönelik yasağı binaları ve diğer mimari yapıları da kapsayacak şekilde genişleten bir torba yasayı onayladı. Bu haftanın başlarında [Ç.N: Kaynak metnin yayınlandığı Kasım 2017’nin 3.haftası], Szczecin [Ç.N: Stettin] kentinin yerel yetkilileri, ülkedeki benzer pek çok anıtı tehlikeye sokan yasaya uygun şekilde, Sovyet askerlerine adanmış bir anıtın yıkımına başladı.

Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, RT ile yaptığı bir röportajda Polonya’nın “dekomünizasyon yasasını” eleştirirken; “Bu anıtlarla komünist propaganda arasındaki bağlantı nedir? Bunlar, 1944-45 yılları arasında Polonya’yı özgürleştirirken ölen 600 bin Sovyet asker ve subay için inşa edilmiştir. Bunlar, Polonya’yı kurtaran insanlar için yapılan anıtlardır, çünkü onlar olmasa bugün ister komünist, ister kapitalist olsun Polonya diye bir ülke ve Polonyalılar diye bir halk olmazdı.”, sözlerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu belgeleri tarihin doğruluğunu korumak ve üzerinde oynamaya yönelik çabalara karşı gelmek için kurdukları “Unutuşa karşı hafıza” adlı dijital projesi dahilinde internet sitesinde yayımlıyor.

Çevirmen: Umut Devrim Çelik

Kaynak: RT