21. yüzyılın mimarları: Walter Gropius

21. yüzyılın mimarları: Walter Gropius

21. yüzyılın en saygın mimarlarından biri olan Walter Gropius (18 Mayıs 1883- 5 Temmuz 1969) modernizmin kurucu babalarından biri ve tasarım, gelişim ve üretiminde sanat, mimari, grafik tasarım, iç mimarlık ve endüstriyel tasarımın elemanlarına kucak açmış Bauhaus’un, yani Alman “Yapı Okulunun” kurucusuydu.

Dönemin pek çok modernisti gibi Gropius da üretimin makineleştirilmesi ve yeni gelişen fabrikaların faydacılığıyla ilgileniyordu. 1908’de tanınmış Alman mimar ve endüstriyel tasarımcı Peter Behrens’in stüdyosuna dahil oldu ve burada, daha sonra önemli modernist mimarlar olacak iki kişiyle, Le Corbusier ve Mies van der Rohe ile çalıştı.

Bununla birlikte Behrens’in stüdyosundaki üç genç mimarın arasında modernist fikirlerini uygulamaya ilk geçiren Gropius oldu. 1911’de Adolf Meyer ile daha çok geleneksel endüstri mimarı olan Eduard Werner’ın kat planlarından inşa edilen, cam asma cephe gibi modernist mimari elemanlara öncülük eden, çelik ve camdan oluşan kübik bir bina olan Fagus Fabrikasını tasarladılar.

1919’da Gropius, Weimar’daki Grand-Ducal Saxon School of Arts and Crafts’ın başına geçerek bu okulu Bauhaus’a çevirdi. Bu tarihten 1933’e kadarsa okul Avrupa’nın en etkili ve yenilikçi okullarından biri olarak modern sanat ve mimariyi ciddi anlamda etkiledi. Dessau’daki Bauhaus, mimari öğretilerini binanın tarzına yansıtan Gropius tarafından 1925’te tasarlandı.

Gropius aynı zamanda Bauhaus Manifestosu ’nu yayımlayarak sanatçının rolünü ve sanatçının eseriyle ilişkisini tartışan yazılarıyla da katkıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ettikten sonra da öğretime ve Bauhaus idealini araştırmaya devam etti. Harvard Üniversitesi’nde ders verirken ise kendi tasarımı olan Gropius Evi’nde yaşadı.

Naziler tarafından 1933’te kapatılmasından sonra Bauhaus’un batı dünyasındaki popülerliği, Gropius’un New York’taki Museum of Modern Art’ta düzenlediği bir sergi sayesinde arttı. Gropius 1969’da öldüğünde mimari ve Bauhaus’un kendisi üzerine düşünceleri modernist mimarinin temelini oluşturdu.

Yazar: AD Editorial Team

Kaynak: archdaily.com

Çeviren: Bengi Bayar

Düzenleyen: Kübra Aslanhan

Leave a comment