Editöre:

Charles Michael McAdams’ın  29 Nisan’da yazdığı mektupta geçen ‘’Sırbistan’ın soykırımda yaşadığı acı abartılmıştır.’’ cümlesi  sadece 2. Dünya Savaşı esnasında Hırvatistan’da (Nazi Almanyası’nın kukla devleti) perişan olan Yahudilerin, Sırpların, çingenelerin hatıralarına değil, aynı zamanda “insan tarihe tarafsız ve doğru bir şekilde bakmalıdır” diye düşünenlerin yüzüne atılan bir tokattır.

McAdams’ın düşüncelerinin aksine, Sırpların 2. Dünya Savaşı’nda Hırvatistan’da öldürülme süreci  “eski bir kurmaca” değil. Nürnberg’de bunun bir soykırıma eşit olduğu kararına varıldı. Prof. Fred Singleton’un  1985 yılında Cambridge/İngiltere’de yayınlanan ‘’Yugoslavların Kısa Tarihi’’ adlı kitabına göre, Ustaşaların davranışı Hitler’in koruma timini bile şaşırttı. Singleton, Şubat 1942’de Alman güvenlik polisinin bildirisini şöyle aktardı:

“Ustaşalar yalnız askerlik yaştaki (Doğu) Ortodokslara karşı değil, özellikle en zalim şekilde savunmasız yaşlı adamlara, kadınlara ve çocuklara da zulmettiler… Sayısız Ortodoks Sırbistan’a kaçtı ve bildirileri Sırp halkında büyük öfke uyandırdı.”

Profesör Singleton’a göre, 2. Dünya Savaşı Hırvatistan lideri Ante Pavelic, Sırp halkında zarara yol açabilirdi ve Hırvatistan’ın adını, rejimini ünlü eden korkunç zulümlerle iki paralık edebilirdi.

Ocak 1941’de, zamanın milli eğitim bakanı Milan Budak; Hırvatistan’ın iki din (Katoliklik ve İslam) bölgesi olması beklenildiğini belirtti. Bosna Hersek savaş zamanı Hırvatistan’ın bir parçasıydı ve Bosnalı Müslümanlar Sırpları katletmeleri için kışkırtılıyordu… 13. SS Waffen Dağ Tümeni “Handschar” bu konuda özellikle etkiliydi. Budak’ın açıkça belirtilmiş politikasına göre Sırplar 3 şekilde idare edilmeliydi:  Üçte biri katledilmeli, üçte biri sürülmeli ve kalanlar da Katoliğe dönüştürülmeliydi.

Hırvatlar tarafından kaç Sırp’ın öldürüldüğü hala bir tartışma konusu:  Almanlar tahmini 350.000 kişi bildirirken Sırp tarihçileri tam tamına 750.000 kişi olduğunu söylüyor.

McAdams, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Hırvat Hükümeti’nin düzenli, açık soykırım politikalarını Sırpların büyük çoğunluğu tarafından hor görülen General Milan Nedic’in yönettiği Sırp vatan haini rejim ile bir tutmak için girişimlerde bulundu. Savaştan sonra Yugoslavya’ya kaçtı ama 1946’da duruşma için Amerikanlar tarafından Belgrad’a döndürüldü.

Yazar: Nils Horner

Çevirmen: Zeynep Ecem Maden

Kaynak: The New York Times